ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
บจ.  บี-เทค พร็อพเพอร์ตี้
 
ST0133  
วันที่ขอทดสอบ 20/08/2021
Reference no. ST0133
สถานะงานทดสอบ* สิ้นสุดการทดสอบ (End Task) (17/09/2021)
(*ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0 3810 2222 ต่อ 3356 หรือ 090-380-4704)
วัสดุที่ขอทดสอบ Steel
เจ้าหน้าที่ทำการทดสอบ นาย ยิ่งใหญ่ สามารถ (Engineer)
หน่วยงานที่ขอทดสอบ บจ. บี-เทค พร็อพเพอร์ตี้
ชื่อโครงการทดสอบ ไม่ระบุ
หมายเหตุ
 
จำนวนผู้เข้าชม 83 ครั้ง / วันลงทะเบียน 17/09/2021 เวลา 10:21 น.
 

หมายเหตุ :
รายการที่แสดงบนบริการผ่านเว็บ ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลการทดสอบเท่านั้น
รายการที่แสดงไม่สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงใดๆได้
หากพบข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อที่อีเมล์ webmaster@cebuu.net
 
   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.