ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
บมจ.  อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
 
CC0574  
วันที่ขอทดสอบ 04/10/2021
Reference no. CC0574
สถานะงานทดสอบ* สิ้นสุดการทดสอบ (End Task) (27/10/2021)
(*ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0 3810 2222 ต่อ 3356 หรือ 090-380-4704)
วัสดุที่ขอทดสอบ Concrete
เจ้าหน้าที่ทำการทดสอบ นาย จตุรงค์ เสมอวงษ์ (Engineer)
หน่วยงานที่ขอทดสอบ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
ชื่อโครงการทดสอบ ไม่ระบุ
หมายเหตุ
 
จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง / วันลงทะเบียน 27/10/2021 เวลา 10:45 น.
 

หมายเหตุ :
รายการที่แสดงบนบริการผ่านเว็บ ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลการทดสอบเท่านั้น
รายการที่แสดงไม่สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงใดๆได้
หากพบข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อที่อีเมล์ webmaster@cebuu.net
 
   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.