ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
บจ.  เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
 
CC0282  
วันที่ขอทดสอบ 29/12/2020
Reference no. CC0282
สถานะงานทดสอบ* สิ้นสุดการทดสอบ (End Task) (21/01/2021)
(*ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0 3810 2222 ต่อ 3356 หรือ 090-380-4704)
วัสดุที่ขอทดสอบ Concrete
เจ้าหน้าที่ทำการทดสอบ นาย จตุรงค์ เสมอวงษ์ (Engineer)
หน่วยงานที่ขอทดสอบ บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
ชื่อโครงการทดสอบ ไม่ระบุ
หมายเหตุ
 
จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง / วันลงทะเบียน 21/01/2021 เวลา 11:34 น.
 

รายการที่แสดงบนบริการผ่านเว็บ ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลการทดสอบเท่านั้น
รายการที่แสดงไม่สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงใดๆได้

หากพบข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อที่อีเมล์ webmaste
r@cebuu.net
 
   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.