ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
บจ.  จุไทย กรุ๊ป
 
ST0081  
วันที่ขอทดสอบ 25/12/2020
Reference no. ST0081
สถานะงานทดสอบ* รับผลทดสอบ (Complete) (12/01/2021)
(*ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0 3810 2222 ต่อ 3356 หรือ 090-380-4704)
วัสดุที่ขอทดสอบ Steel
เจ้าหน้าที่ทำการทดสอบ นาย ยิ่งใหญ่ สามารถ (Engineer)
หน่วยงานที่ขอทดสอบ บจ. จุไทย กรุ๊ป
ชื่อโครงการทดสอบ ไม่ระบุ
หมายเหตุ
 
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง / วันลงทะเบียน 12/01/2021 เวลา 10:31 น.
 

รายการที่แสดงบนบริการผ่านเว็บ ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลการทดสอบเท่านั้น
รายการที่แสดงไม่สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงใดๆได้

หากพบข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อที่อีเมล์ webmaste
r@cebuu.net
 
   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.