ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0463
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
17/09/2021
02/09/2021
CC0462
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
17/09/2021
02/09/2021
CC0461
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
17/09/2021
02/09/2021
CC0460
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
17/09/2021
01/09/2021
CC0459
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
17/09/2021
01/09/2021
CC0458
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
17/09/2021
01/09/2021
CC0457
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
22/09/2021
01/09/2021
CC0456
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
22/09/2021
01/09/2021
CC0455
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
22/09/2021
01/09/2021
CC0454
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
22/09/2021
01/09/2021
CC0453
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
22/09/2021
01/09/2021
CC0452
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
22/09/2021
01/09/2021
CC0451
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เจริญกุลวัฒน์ คอนสตรัคชั่น
6/09/2021
31/08/2021
CC0450
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/09/2021
31/08/2021
CC0449
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/09/2021
31/08/2021
CC0448
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
6/09/2021
30/08/2021
CC0447
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
6/09/2021
30/08/2021
CC0446
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
6/09/2021
30/08/2021
CC0445
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
6/09/2021
30/08/2021
CC0444
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
22/09/2021
30/08/2021
CC0443
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดี.เวลธ์ เอสเตท
17/09/2021
30/08/2021
CC0442
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
22/09/2021
30/08/2021
CC0441
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
22/09/2021
30/08/2021
CC0440
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
17/09/2021
30/08/2021
CC0439
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
17/09/2021
30/08/2021
CC0438
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
17/09/2021
30/08/2021
ST0145
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. 27 วิศวกรรม
17/09/2021
27/08/2021
ST0144
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
6/09/2021
27/08/2021
ST0143
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ทีฆทัศน์
6/09/2021
26/08/2021
ST0142
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
6/09/2021
25/08/2021
ST0141
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ป.วิไล
17/09/2021
24/08/2021
ST0140
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
17/09/2021
23/08/2021
ST0139
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยเซอิ (ไทยแลนด์)
6/09/2021
23/08/2021
ST0138
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า ซีทีบี
6/09/2021
23/08/2021
ST0137
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เซ็กโก้ เอช.วี
17/09/2021
23/08/2021
ST0136
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เซ็กโก้ เอช.วี
17/09/2021
23/08/2021
ST0135
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป
6/09/2021
20/08/2021
ST0134
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บี-เทค พร็อพเพอร์ตี้
17/09/2021
20/08/2021
ST0133
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บี-เทค พร็อพเพอร์ตี้
17/09/2021
20/08/2021
ST0132
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
17/09/2021
20/08/2021
ST0131
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
17/09/2021
20/08/2021
ST0130
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
6/09/2021
19/08/2021
ST0129
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. MC H&H (THAILAND)
6/09/2021
19/08/2021
ST0128
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. 59 กิจการสำรวจ
27/08/2021
19/08/2021
ST0127
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วิศวภัทร
27/08/2021
18/08/2021
ST0126
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พิทักษ์กิจ
6/09/2021
18/08/2021
ST0125
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ยูเนี่ยนแปลน
27/08/2021
16/08/2021
ST0124
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
6/09/2021
16/08/2021
ST0123
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
6/09/2021
13/08/2021
ST0122
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. 3 พร
27/08/2021
11/08/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.