ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0509
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
28/09/2021
13/09/2021
CC0508
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
28/09/2021
13/09/2021
CC0507
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
28/09/2021
13/09/2021
CC0506
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
14/10/2021
13/09/2021
CC0505
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
22/09/2021
10/09/2021
CC0504
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
28/09/2021
10/09/2021
CC0503
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
28/09/2021
10/09/2021
CC0502
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิลยูอาร์-เอวีพี
19/10/2021
10/09/2021
CC0501
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดี.เวลธ์ เอสเตท
22/09/2021
10/09/2021
CC0500
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฉะเชิงเทราผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
22/09/2021
09/09/2021
CC0499
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
28/09/2021
09/09/2021
CC0498
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
28/09/2021
09/09/2021
CC0497
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
28/09/2021
09/09/2021
CC0496
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
28/09/2021
09/09/2021
CC0495
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
28/09/2021
09/09/2021
CC0494
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/09/2021
09/09/2021
CC0493
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/09/2021
09/09/2021
CC0492
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/09/2021
08/09/2021
CC0491
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/09/2021
08/09/2021
CC0490
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
17/09/2021
07/09/2021
ST0149
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004)
22/09/2021
06/09/2021
ST0148
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น
17/09/2021
06/09/2021
ST0147
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทรัพย์บิวดิ้ง
17/09/2021
06/09/2021
ST0146
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
17/09/2021
31/08/2021
CC0489
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
22/09/2021
06/09/2021
CC0488
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
22/09/2021
06/09/2021
CC0487
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
22/09/2021
06/09/2021
CC0486
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
22/09/2021
06/09/2021
CC0485
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
22/09/2021
06/09/2021
CC0484
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
22/09/2021
06/09/2021
CC0483
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
22/09/2021
06/09/2021
CC0482
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
28/09/2021
06/09/2021
CC0481
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
17/09/2021
06/09/2021
CC0480
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
17/09/2021
06/09/2021
CC0479
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
17/09/2021
06/09/2021
CC0478
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
17/09/2021
06/09/2021
CC0477
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
17/09/2021
06/09/2021
CC0476
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
22/09/2021
06/09/2021
CC0475
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
22/09/2021
06/09/2021
CC0474
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
22/09/2021
06/09/2021
CC0473
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
17/09/2021
03/09/2021
CC0472
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
17/09/2021
03/09/2021
CC0471
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
17/09/2021
03/09/2021
CC0470
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TTCL PUBLIC
17/09/2021
02/09/2021
CC0469
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
28/09/2021
02/09/2021
CC0468
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
28/09/2021
02/09/2021
CC0467
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เจที คอนสตรัคชั่น โปรเจคท์
17/09/2021
02/09/2021
CC0466
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
22/09/2021
02/09/2021
CC0465
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
22/09/2021
02/09/2021
CC0464
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
17/09/2021
02/09/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.