ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
ST0165
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
14/10/2021
21/09/2021
ST0164
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
14/10/2021
21/09/2021
CC0543
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
14/10/2021
22/09/2021
CC0542
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ซุนคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
29/12/2021
22/09/2021
CC0541
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ซีแพนเนล
28/09/2021
21/09/2021
CC0540
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ซีแพนเนล
28/09/2021
21/09/2021
CC0539
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป
14/10/2021
20/09/2021
CC0538
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
14/10/2021
20/09/2021
CC0537
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพี โพสท์เทนชั่น
14/10/2021
20/09/2021
CC0536
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
14/10/2021
20/09/2021
CC0535
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
14/10/2021
20/09/2021
CC0534
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
14/10/2021
20/09/2021
CC0533
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
14/10/2021
20/09/2021
CC0532
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
14/10/2021
20/09/2021
CC0531
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
14/10/2021
20/09/2021
CC0530
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
14/10/2021
20/09/2021
CC0529
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
14/10/2021
20/09/2021
CC0528
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หน่วยงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
22/09/2021
20/09/2021
CC0527
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ท็อป ลอว์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์
14/10/2021
20/09/2021
CC0526
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
14/10/2021
17/09/2021
CC0525
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
14/10/2021
17/09/2021
ST0163
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
29/09/2021
16/09/2021
ST0162
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน
29/09/2021
15/09/2021
ST0161
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชื่อมไมตรีการโยธา
29/09/2021
15/09/2021
ST0160
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แอนคอน
14/10/2021
14/09/2021
ST0159
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. พิทักษ์กิจ
22/09/2021
13/09/2021
ST0158
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนากาโน
22/09/2021
13/09/2021
ST0157
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. 27 วิศวกรรม
22/09/2021
10/09/2021
ST0156
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. 27 วิศวกรรม
22/09/2021
10/09/2021
ST0155
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
22/09/2021
09/09/2021
ST0154
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
14/10/2021
09/09/2021
ST0153
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สยามโทเนะ
29/09/2021
09/09/2021
ST0152
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
22/09/2021
08/09/2021
ST0151
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พัทยา
22/09/2021
08/09/2021
ST0150
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนากาโน
17/09/2021
07/09/2021
CC0524
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
14/10/2021
16/09/2021
CC0523
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ท็อป ลอว์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์
14/10/2021
15/09/2021
CC0522
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
28/09/2021
15/09/2021
CC0521
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
28/09/2021
15/09/2021
CC0520
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
28/09/2021
15/09/2021
CC0519
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
28/09/2021
15/09/2021
CC0518
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง
28/09/2021
15/09/2021
CC0517
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
14/10/2021
14/09/2021
CC0516
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
14/10/2021
14/09/2021
CC0515
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
14/10/2021
14/09/2021
CC0514
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แอนคอน
14/10/2021
14/09/2021
CC0513
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
28/09/2021
14/09/2021
CC0512
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
28/09/2021
13/09/2021
CC0511
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
28/09/2021
13/09/2021
CC0510
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
28/09/2021
13/09/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.