ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0588
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
10/11/2021
07/10/2021
CC0587
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
10/11/2021
07/10/2021
CC0586
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
10/11/2021
07/10/2021
CC0585
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
27/10/2021
07/10/2021
CC0584
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
27/10/2021
07/10/2021
CC0583
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง
27/10/2021
07/10/2021
CC0582
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
19/10/2021
06/10/2021
CC0581
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
27/10/2021
06/10/2021
CC0580
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง
19/10/2021
06/10/2021
CC0579
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
27/10/2021
06/10/2021
CC0578
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
27/10/2021
05/10/2021
CC0577
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
19/10/2021
04/10/2021
CC0576
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
19/10/2021
04/10/2021
CC0575
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
27/10/2021
04/10/2021
CC0574
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
27/10/2021
04/10/2021
CC0573
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนากาโน
14/10/2021
01/10/2021
CC0572
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
27/10/2021
01/10/2021
CC0571
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ADVANCE PREFAB
14/10/2021
01/10/2021
CC0570
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
27/10/2021
30/09/2021
CC0569
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
14/10/2021
29/09/2021
CC0568
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
14/10/2021
29/09/2021
CC0567
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
14/10/2021
29/09/2021
CC0566
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
14/10/2021
29/09/2021
CC0565
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
14/10/2021
29/09/2021
CC0564
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ADVANCE PREFAB
14/10/2021
28/09/2021
ST0169
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน
14/10/2021
28/09/2021
CC0564
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ADVANCE PREFAB
29/09/2021
28/09/2021
ST0168
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กิจวัฒนาการโยธา
14/10/2021
23/09/2021
CC0563
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
14/10/2021
28/09/2021
CC0562
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
19/10/2021
27/09/2021
CC0561
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
19/10/2021
27/09/2021
CC0560
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
19/10/2021
27/09/2021
CC0559
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
19/10/2021
27/09/2021
CC0558
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
14/10/2021
27/09/2021
CC0557
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
14/10/2021
27/09/2021
CC0556
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
14/10/2021
27/09/2021
CC0555
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
14/10/2021
27/09/2021
CC0554
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
14/10/2021
27/09/2021
CC0553
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ท็อป ลอว์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์
14/10/2021
27/09/2021
CC0552
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
14/10/2021
27/09/2021
CC0551
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
14/10/2021
23/09/2021
CC0550
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
14/10/2021
23/09/2021
CC0549
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
14/10/2021
23/09/2021
CC0548
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
14/10/2021
23/09/2021
CC0547
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
14/10/2021
23/09/2021
CC0546
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
14/10/2021
23/09/2021
CC0545
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
14/10/2021
23/09/2021
CC0544
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
14/10/2021
23/09/2021
ST0167
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. พรีบิลท์
14/10/2021
22/09/2021
ST0166
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ไพลอน
14/10/2021
22/09/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.