ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0628
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. น่ำเฮงคอนกรีต (1992)
10/11/2021
18/10/2021
CC0627
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
10/11/2021
18/10/2021
CC0626
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
27/10/2021
15/10/2021
CC0625
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
27/10/2021
15/10/2021
CC0624
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
27/10/2021
15/10/2021
CC0623
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
27/10/2021
15/10/2021
CC0622
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
27/10/2021
15/10/2021
CC0621
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
27/10/2021
15/10/2021
CC0620
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
27/10/2021
15/10/2021
CC0619
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
27/10/2021
15/10/2021
CC0618
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
27/10/2021
15/10/2021
CC0617
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
10/11/2021
15/10/2021
CC0616
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
10/11/2021
15/10/2021
CC0615
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
10/11/2021
15/10/2021
CC0614
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
10/11/2021
15/10/2021
CC0613
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
10/11/2021
15/10/2021
CC0612
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
10/11/2021
15/10/2021
ST0179
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. 59 กิจการสำรวจ
19/10/2021
14/10/2021
ST0178
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วิศวภัทร
27/10/2021
12/10/2021
ST0177
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
27/10/2021
08/10/2021
ST0176
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บรรพต คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
19/10/2021
08/10/2021
ST0175
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บรรพต คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
19/10/2021
08/10/2021
ST0174
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เดอะซีบอร์ด ดี แอนด์ ซี
19/10/2021
06/10/2021
ST0173
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ศิรกร
19/10/2021
05/10/2021
ST0172
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ศิรกร
19/10/2021
05/10/2021
ST0171
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
27/10/2021
01/10/2021
CC0170
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
14/10/2021
29/09/2021
CC0611
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
10/11/2021
14/10/2021
CC0610
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บรรพต คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
19/10/2021
14/10/2021
CC0609
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
10/11/2021
12/10/2021
CC0608
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
10/11/2021
11/10/2021
CC0607
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
27/10/2021
11/10/2021
CC0606
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
27/10/2021
11/10/2021
CC0605
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
29/12/2021
11/10/2021
CC0604
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
10/11/2021
11/10/2021
CC0603
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
10/11/2021
11/10/2021
CC0602
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
29/12/2021
11/10/2021
CC0601
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
10/11/2021
11/10/2021
CC0600
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
10/11/2021
11/10/2021
CC0599
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
27/10/2021
11/10/2021
CC0598
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
10/11/2021
11/10/2021
CC0597
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ซุนคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
27/10/2021
11/10/2021
CC0596
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ท็อป ลอว์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์
27/10/2021
11/10/2021
CC0595
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
27/10/2021
08/10/2021
CC0594
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
27/10/2021
08/10/2021
CC0593
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
27/10/2021
08/10/2021
CC0592
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
27/10/2021
07/10/2021
CC0591
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
27/10/2021
07/10/2021
CC0590
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
27/10/2021
07/10/2021
CC0589
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. NARI Group Corporation
14/10/2021
07/10/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.