ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0243
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
6/01/2021
17/12/2020
CC0242
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
6/01/2021
17/12/2020
CC0241
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
6/01/2021
17/12/2020
CC0240
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
6/01/2021
17/12/2020
CC0239
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
6/01/2021
17/12/2020
CC0238
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
6/01/2021
17/12/2020
CC0237
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
หจก. เมธาสิริ คอนสตรัคชั่น
24/12/2020
17/12/2020
CC0236
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เจริญกุลวัฒน์ คอนสตรัคชั่น
24/12/2020
16/12/2020
CC0235
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
6/01/2021
15/12/2020
CC0234
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
6/01/2021
15/12/2020
CC0233
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
6/01/2021
15/12/2020
CC0232
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
6/01/2021
15/12/2020
CC0231
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์.ออฟชอร์ เซอร์วิสส์
6/01/2021
15/12/2020
CC0230
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. อนุรักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง
28/12/2020
15/12/2020
CC0229
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิรมิตรรังสรรค์
28/12/2020
15/12/2020
CC0228
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สวนสิริน
28/12/2020
15/12/2020
CC0227
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
28/12/2020
14/12/2020
CC0226
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
28/12/2020
14/12/2020
CC0225
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
28/12/2020
14/12/2020
CC0224
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
28/12/2020
14/12/2020
CC0223
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
28/12/2020
14/12/2020
CC0222
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
28/12/2020
14/12/2020
CC0221
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
28/12/2020
14/12/2020
ST0068
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. อาร์ เอส เอส 2016
24/12/2020
08/12/2020
ST0067
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. จุไทย กรุ๊ป
24/12/2020
07/12/2020
ST0066
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. จุไทย กรุ๊ป
24/12/2020
07/12/2020
CC0220
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. จอยน์ คอนสตรัคชั่น
24/12/2020
09/12/2020
CC0219
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไฟว์ เค.ที.ไท
18/01/2021
08/12/2020
CC0218
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
28/12/2020
08/12/2020
CC0217
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
6/01/2021
08/12/2020
CC0216
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
6/01/2021
08/12/2020
CC0215
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
6/01/2021
08/12/2020
CC0214
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
6/01/2021
08/12/2020
CC0213
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยพารากอน คอนสตรัคชั่น
24/12/2020
08/12/2020
ST0065
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
24/12/2020
04/12/2020
ST0064
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
ST0063
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
ST0062
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
ST0061
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
ST0060
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
ST0059
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
ST0058
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
ST0057
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
ST0056
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
ST0055
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
ST0054
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
ST0053
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
CC0212
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
24/12/2020
04/12/2020
CC0211
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
24/12/2020
04/12/2020
CC0210
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
24/12/2020
04/12/2020

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.