ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
ST0186
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิรมิตรรังสรรค์
11/11/2021
25/10/2021
ST0185
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น
11/11/2021
20/10/2021
ST0184
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
11/11/2021
20/10/2021
ST0183
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พรีบิลท์
11/11/2021
19/10/2021
CC0671
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
29/12/2021
27/10/2021
CC0670
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
29/12/2021
27/10/2021
CC0669
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
29/12/2021
27/10/2021
CC0668
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
29/12/2021
27/10/2021
CC0667
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
29/12/2021
27/10/2021
CC0666
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
29/12/2021
26/10/2021
CC0665
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
26/10/2021
CC0664
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
26/10/2021
CC0663
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
26/10/2021
CC0662
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
26/10/2021
CC0661
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
29/12/2021
26/10/2021
CC0660
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
10/11/2021
26/10/2021
CC0659
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
10/11/2021
26/10/2021
CC0658
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
10/11/2021
26/10/2021
CC0657
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
10/11/2021
25/10/2021
CC0656
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
10/11/2021
25/10/2021
CC0655
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
10/11/2021
25/10/2021
CC0654
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
10/11/2021
25/10/2021
CC0653
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ธนพงศ์ ซีวิล ไลน์
10/11/2021
25/10/2021
CC0652
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
10/11/2021
25/10/2021
CC0651
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ยูเนี่ยนแปลน
27/10/2021
25/10/2021
CC0650
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป
10/11/2021
20/10/2021
CC0649
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
10/11/2021
20/10/2021
CC0648
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดี.เวลธ์ เอสเตท
10/11/2021
20/10/2021
CC0647
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
10/11/2021
20/10/2021
CC0646
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. บลู ซัมมิท
10/11/2021
20/10/2021
CC0645
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
10/11/2021
20/10/2021
CC0644
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
10/11/2021
20/10/2021
CC0643
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
10/11/2021
20/10/2021
CC0642
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
10/11/2021
20/10/2021
CC0641
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
10/11/2021
20/10/2021
CC0640
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
10/11/2021
20/10/2021
CC0639
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
10/11/2021
20/10/2021
CC0638
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
10/11/2021
20/10/2021
ST0182
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
11/11/2021
18/10/2021
ST0181
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
11/11/2021
15/10/2021
ST0180
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นภ ออล
11/11/2021
15/10/2021
CC0637
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
29/12/2021
19/10/2021
CC0636
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
27/10/2021
19/10/2021
CC0635
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
27/10/2021
19/10/2021
CC0634
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดี.เวลธ์ เอสเตท
10/11/2021
19/10/2021
CC0633
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
10/11/2021
19/10/2021
CC0632
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สุขุมคอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
10/11/2021
18/10/2021
CC0631
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
10/11/2021
18/10/2021
CC0630
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
10/11/2021
18/10/2021
CC0629
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
10/11/2021
18/10/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.