ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
ST0060
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
ST0059
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
ST0058
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
ST0057
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
ST0056
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
ST0055
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
ST0054
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
ST0053
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
6/01/2021
04/12/2020
CC0212
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
24/12/2020
04/12/2020
CC0211
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
24/12/2020
04/12/2020
CC0210
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
24/12/2020
04/12/2020
CC0209
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
24/12/2020
04/12/2020
CC0208
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์.ออฟชอร์ เซอร์วิสส์
24/12/2020
04/12/2020
CC0207
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
24/12/2020
04/12/2020
CC0206
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. เมธาสิริ คอนสตรัคชั่น
24/12/2020
03/12/2020
CC0205
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. อนุรักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง
28/12/2020
03/12/2020
CC0204
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นรเสฏฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
24/12/2020
03/12/2020
CC0203
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นรเสฏฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
24/12/2020
03/12/2020
ST0041
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ปรีดา บางพระ คอนสตรัคชั่น
1/12/2020
17/11/2020
ST0040
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เอ็น.เอ.อาร์.คอนสตรัคชั่น
1/12/2020
17/11/2020
CC0182
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
18/01/2021
26/11/2020
ST0031
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
1/12/2020
10/11/2020
CC0144
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
4/12/2020
16/11/2020
CC0107
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011
16/11/2020
05/11/2020

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.