ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0290
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. หนองใหญ่คอนกรีต
18/01/2021
30/12/2020
CC0289
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
12/01/2021
29/12/2020
CC0288
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
12/01/2021
29/12/2020
CC0287
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/01/2021
29/12/2020
CC0286
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/01/2021
29/12/2020
CC0285
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
29/12/2020
CC0284
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
29/12/2020
CC0283
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
29/12/2020
CC0282
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
29/12/2020
CC0281
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
12/01/2021
29/12/2020
CC0279
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
19/05/2021
28/12/2020
ST0083
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เบสท์-แพค คอนกรีต (2)
6/01/2021
25/12/2020
ST0082
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พิทักษ์กิจ
12/01/2021
25/12/2020
ST0081
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. จุไทย กรุ๊ป
12/01/2021
25/12/2020
ST0080
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ
12/01/2021
25/12/2020
ST0079
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ
12/01/2021
25/12/2020
CC0278
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. หนองใหญ่คอนกรีต
18/01/2021
28/12/2020
CC0277
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/01/2021
25/12/2020
CC0276
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/01/2021
25/12/2020
CC0275
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/01/2021
25/12/2020
CC0274
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/01/2021
25/12/2020
CC0273
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/01/2021
25/12/2020
CC0272
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
12/01/2021
24/12/2020
CC0271
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. อนุรักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง
12/01/2021
24/12/2020
ST0078
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
9/02/2021
18/12/2020
ST0077
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
9/02/2021
18/12/2020
ST0076
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น
21/01/2021
18/12/2020
ST0075
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. อนุรักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง
28/12/2020
17/12/2020
ST0074
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
24/12/2020
17/12/2020
ST0073
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ณาวาบ เอ็นเตอร์ไพร์ส
6/01/2021
17/12/2020
ST0072
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน
25/06/2021
17/12/2020
ST0071
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม
21/01/2021
16/12/2020
ST0070
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พิทักษ์กิจ
28/12/2020
16/12/2020
ST0069
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เค.บิวเดอร์ (ประเทศไทย)
16/02/2021
15/12/2020
CC0270
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
2/02/2021
23/12/2020
CC0269
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
12/01/2021
23/12/2020
CC0268
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
12/01/2021
23/12/2020
CC0267
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เร็ปคอน เซอร์วิส
12/01/2021
23/12/2020
CC0266
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
12/01/2021
22/12/2020
CC0265
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยพารากอน คอนสตรัคชั่น
21/01/2021
22/12/2020
CC0264
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/01/2021
21/12/2020
CC0263
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/01/2021
21/12/2020
CC0262
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
6/01/2021
21/12/2020
CC0261
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
15/01/2021
21/12/2020
CC0260
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
15/01/2021
21/12/2020
CC0259
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
15/01/2021
21/12/2020
CC0258
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
15/01/2021
21/12/2020
CC0257
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
15/01/2021
21/12/2020
CC0256
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
15/01/2021
21/12/2020
CC0255
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
15/01/2021
21/12/2020

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.