ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0716
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
03/11/2021
CC0715
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
03/11/2021
CC0714
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
29/12/2021
03/11/2021
CC0713
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
29/12/2021
03/11/2021
CC0712
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Thai Takenaka International
29/12/2021
03/11/2021
CC0711
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง
29/12/2021
03/11/2021
CC0710
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
29/12/2021
03/11/2021
CC0709
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. เทคนิค ไฮดรอลิค
10/11/2021
02/11/2021
CC0708
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Thai Takenaka International
29/12/2021
02/11/2021
CC0707
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
29/12/2021
02/11/2021
CC0706
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
02/11/2021
CC0705
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
02/11/2021
CC0704
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
29/12/2021
02/11/2021
CC0703
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ซุนคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
29/12/2021
01/11/2021
CC0702
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
10/11/2021
01/11/2021
CC0701
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ธนพงศ์ ซีวิล ไลน์
29/12/2021
01/11/2021
CC0700
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ธนพงศ์ ซีวิล ไลน์
29/12/2021
01/11/2021
CC0699
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ธนพงศ์ ซีวิล ไลน์
10/11/2021
01/11/2021
CC0698
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ธนพงศ์ ซีวิล ไลน์
10/11/2021
01/11/2021
CC0697
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
01/11/2021
CC0696
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
01/11/2021
CC0695
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
01/11/2021
CC0694
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
01/11/2021
CC0693
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
01/11/2021
CC0692
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
29/12/2021
01/11/2021
CC0691
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ไทยคาจิมา
10/11/2021
01/11/2021
CC0690
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Thai Takenaka International
29/12/2021
29/10/2021
CC0689
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ธนพงศ์ ซีวิล ไลน์
10/11/2021
29/10/2021
CC0688
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ADVANCE PREFAB
10/11/2021
29/10/2021
CC0687
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
29/12/2021
29/10/2021
CC0686
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
29/12/2021
29/10/2021
CC0685
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
10/11/2021
29/10/2021
CC0684
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
29/12/2021
28/10/2021
CC0683
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
28/10/2021
CC0682
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
28/10/2021
CC0681
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
10/11/2021
28/10/2021
CC0680
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
10/11/2021
28/10/2021
CC0679
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
10/11/2021
28/10/2021
CC0678
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
10/11/2021
28/10/2021
CC0677
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
10/11/2021
28/10/2021
CC0676
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ADVANCE PREFAB
10/11/2021
28/10/2021
CC0675
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
10/11/2021
28/10/2021
CC0674
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
10/11/2021
28/10/2021
CC0673
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
29/12/2021
28/10/2021
CC0672
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
10/11/2021
27/10/2021
ST0191
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
11/11/2021
26/10/2021
ST0190
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ป.วิไล
11/11/2021
26/10/2021
ST0189
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. กรีไทย เอ็นจิเนียริงส์
11/11/2021
26/10/2021
ST0188
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
11/11/2021
26/10/2021
ST0187
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ฤทธา
11/11/2021
26/10/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.