ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
ST0074
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
24/12/2020
17/12/2020
ST0073
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ณาวาบ เอ็นเตอร์ไพร์ส
6/01/2021
17/12/2020
ST0072
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน
24/12/2020
17/12/2020
ST0071
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม
21/01/2021
16/12/2020
ST0070
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พิทักษ์กิจ
28/12/2020
16/12/2020
ST0069
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เค.บิวเดอร์ (ประเทศไทย)
24/12/2020
15/12/2020
CC0270
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
24/12/2020
23/12/2020
CC0269
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
12/01/2021
23/12/2020
CC0268
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
12/01/2021
23/12/2020
CC0267
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เร็ปคอน เซอร์วิส
12/01/2021
23/12/2020
CC0266
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
12/01/2021
22/12/2020
CC0265
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยพารากอน คอนสตรัคชั่น
21/01/2021
22/12/2020
CC0264
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/01/2021
21/12/2020
CC0263
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/01/2021
21/12/2020
CC0262
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
6/01/2021
21/12/2020
CC0261
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
15/01/2021
21/12/2020
CC0260
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
15/01/2021
21/12/2020
CC0259
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
15/01/2021
21/12/2020
CC0258
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
15/01/2021
21/12/2020
CC0257
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
15/01/2021
21/12/2020
CC0256
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
15/01/2021
21/12/2020
CC0255
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
15/01/2021
21/12/2020
CC0254
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. บางแสนมหานคร
28/12/2020
18/12/2020
CC0253
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
6/01/2021
18/12/2020
CC0252
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
6/01/2021
18/12/2020
CC0251
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
6/01/2021
18/12/2020
CC0250
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
6/01/2021
18/12/2020
CC0249
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
6/01/2021
18/12/2020
CC0248
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
6/01/2021
18/12/2020
CC0247
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
18/01/2021
17/12/2020
CC0246
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
18/01/2021
17/12/2020
CC0245
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
6/01/2021
17/12/2020
CC0244
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
6/01/2021
17/12/2020
CC0243
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
6/01/2021
17/12/2020
CC0242
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
6/01/2021
17/12/2020
CC0241
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
6/01/2021
17/12/2020
CC0240
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
6/01/2021
17/12/2020
CC0239
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
6/01/2021
17/12/2020
CC0238
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
6/01/2021
17/12/2020
CC0237
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
หจก. เมธาสิริ คอนสตรัคชั่น
24/12/2020
17/12/2020
CC0236
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เจริญกุลวัฒน์ คอนสตรัคชั่น
24/12/2020
16/12/2020
CC0235
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
6/01/2021
15/12/2020
CC0234
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
6/01/2021
15/12/2020
CC0233
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
6/01/2021
15/12/2020
CC0232
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
6/01/2021
15/12/2020
CC0231
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์.ออฟชอร์ เซอร์วิสส์
6/01/2021
15/12/2020
CC0230
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. อนุรักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง
28/12/2020
15/12/2020
CC0229
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิรมิตรรังสรรค์
28/12/2020
15/12/2020
CC0228
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สวนสิริน
28/12/2020
15/12/2020
CC0227
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
28/12/2020
14/12/2020

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.