ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
ST0092
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
27/01/2021
12/01/2021
ST0091
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
27/01/2021
12/01/2021
CC0331
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ซีวิล เอนจีเนียริง
27/01/2021
15/01/2021
CC0330
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. รินทร์รัตน์
2/02/2021
15/01/2021
CC0329
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
4/03/2021
14/01/2021
CC0328
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. ซีซีเอ็น คอนสตรัคชั่น
15/01/2021
13/01/2021
CC0327
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
2/02/2021
12/01/2021
CC0326
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
2/02/2021
12/01/2021
CC0325
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
2/02/2021
12/01/2021
CC0324
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
2/02/2021
12/01/2021
CC0323
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
12/01/2021
CC0322
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
12/01/2021
CC0321
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
12/01/2021
CC0320
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
12/01/2021
ST0090
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กิจวัฒนาการโยธา
27/01/2021
12/01/2021
ST0089
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
27/01/2021
11/01/2021
ST0088
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
27/01/2021
11/01/2021
ST0087
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
21/01/2021
08/01/2021
ST0086
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ไฮเดรชั่น ทีม. คอนสตรัคชั่น - แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดีไซน์
18/01/2021
08/01/2021
ST0085
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พิทักษ์กิจ
27/01/2021
08/01/2021
CC0319
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กิจวัฒนาการโยธา
27/01/2021
12/01/2021
CC0318
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
27/01/2021
11/01/2021
CC0317
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
27/01/2021
11/01/2021
CC0316
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
27/01/2021
11/01/2021
CC0315
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
27/01/2021
11/01/2021
CC0314
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
27/01/2021
11/01/2021
CC0313
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
27/01/2021
11/01/2021
CC0312
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
10/03/2021
07/01/2021
CC0311
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
18/01/2021
06/01/2021
CC0310
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
18/01/2021
06/01/2021
CC0309
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
18/01/2021
06/01/2021
CC0308
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ผ่องพรรณการโยธา
18/01/2021
06/01/2021
CC0307
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ผ่องพรรณการโยธา
18/01/2021
06/01/2021
ST0084
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิรมิตรรังสรรค์
21/01/2021
04/01/2021
CC0306
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. รินทร์รัตน์
15/01/2021
06/01/2021
CC0305
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. หนองใหญ่คอนกรีต
18/01/2021
06/01/2021
CC0304
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
05/01/2021
CC0303
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
18/01/2021
05/01/2021
CC0302
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
18/01/2021
05/01/2021
CC0301
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
05/01/2021
CC0300
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
05/01/2021
CC0299
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
05/01/2021
CC0298
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
05/01/2021
CC0297
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
21/01/2021
05/01/2021
CC0296
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
21/01/2021
05/01/2021
CC0295
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
21/01/2021
05/01/2021
CC0294
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
21/01/2021
05/01/2021
CC0293
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
21/01/2021
05/01/2021
CC0292
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิรมิตรรังสรรค์
21/01/2021
04/01/2021
CC0291
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เอ็ม.คอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น
15/01/2021
04/01/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.