ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0365
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
11/02/2021
29/01/2021
CC0364
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
11/02/2021
29/01/2021
CC0363
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เอพีทีเอส โปรไวด์
9/02/2021
29/01/2021
CC0362
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
4/03/2021
29/01/2021
CC0361
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
4/03/2021
29/01/2021
CC0360
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
4/03/2021
29/01/2021
CC0359
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
4/03/2021
29/01/2021
CC0358
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
4/03/2021
29/01/2021
CC0357
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
4/03/2021
29/01/2021
CC0356
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
4/03/2021
29/01/2021
CC0355
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
29/01/2021
ST0108
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โหลงไท่อินเตอร์เนชั่นแนล
9/02/2021
26/01/2021
ST0107
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โหลงไท่อินเตอร์เนชั่นแนล
9/02/2021
26/01/2021
ST0106
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โหลงไท่อินเตอร์เนชั่นแนล
9/02/2021
26/01/2021
ST0105
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โหลงไท่อินเตอร์เนชั่นแนล
9/02/2021
26/01/2021
ST0104
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า บจก.ฟอนเต้ และ บจก.กิจวัฒนาการโยธา
16/02/2021
26/01/2021
ST0103
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วินมาร์ค 2015
2/02/2021
25/01/2021
ST0102
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า บจก.ฟอนเต้ และ บจก.กิจวัฒนาการโยธา
16/02/2021
22/01/2021
ST0101
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฟ้าชวน ดีเวลล็อปเมนต์
9/02/2021
22/01/2021
ST0100
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า บจก.ฟอนเต้ และ บจก.กิจวัฒนาการโยธา
16/02/2021
22/01/2021
ST0099
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พิทักษ์กิจ
2/02/2021
21/01/2021
CC0354
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
27/01/2021
26/01/2021
CC0353
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
9/02/2021
25/01/2021
CC0352
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
9/02/2021
25/01/2021
CC0351
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
9/02/2021
25/01/2021
CC0350
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
9/02/2021
25/01/2021
CC0349
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
2/02/2021
22/01/2021
CC0348
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
10/03/2021
21/01/2021
ST0098
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น
2/02/2021
21/01/2021
ST0097
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
16/02/2021
20/01/2021
ST0096
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
2/02/2021
20/01/2021
ST0095
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์
9/02/2021
19/01/2021
CC0347
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
27/01/2021
20/01/2021
CC0346
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. หนองใหญ่คอนกรีต
2/02/2021
20/01/2021
CC0345
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เคพีคอน
11/02/2021
19/01/2021
CC0344
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
11/02/2021
19/01/2021
CC0343
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
11/02/2021
19/01/2021
CC0342
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
11/02/2021
19/01/2021
CC0341
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
11/02/2021
19/01/2021
CC0340
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
2/02/2021
19/01/2021
CC0339
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
27/01/2021
19/01/2021
CC0338
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยโยริ เอ็นจิเนียริ่ง
2/02/2021
19/01/2021
CC0337
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
27/01/2021
19/01/2021
CC0336
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส ซี บี เอ็นจิเนียริ่ง
9/02/2021
18/01/2021
CC0335
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
27/01/2021
18/01/2021
CC0334
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
27/01/2021
18/01/2021
CC0333
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิรมิตรรังสรรค์
2/02/2021
18/01/2021
CC0332
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
27/01/2021
18/01/2021
ST0094
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2/02/2021
13/01/2021
ST0093
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
27/01/2021
12/01/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.