ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
ST0113
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
16/02/2021
02/02/2021
ST0112
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
16/02/2021
02/02/2021
CC0410
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เคพีคอน
4/03/2021
09/02/2021
CC0409
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
09/02/2021
CC0408
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
09/02/2021
CC0407
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
09/02/2021
CC0406
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
09/02/2021
CC0405
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ซีวิล เอนจีเนียริง
4/03/2021
09/02/2021
CC0404
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
4/03/2021
09/02/2021
CC0403
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
4/03/2021
09/02/2021
CC0402
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
4/03/2021
09/02/2021
CC0401
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
4/03/2021
08/02/2021
CC0400
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
4/03/2021
08/02/2021
CC0399
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
4/03/2021
08/02/2021
CC0398
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
4/03/2021
08/02/2021
CC0397
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
4/03/2021
08/02/2021
CC0396
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
4/03/2021
08/02/2021
CC0395
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
4/03/2021
08/02/2021
CC0394
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
4/03/2021
08/02/2021
CC0393
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
08/02/2021
CC0392
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
08/02/2021
CC0391
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
08/02/2021
CC0390
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ผ่องพรรณการโยธา
16/02/2021
05/02/2021
CC0389
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ผ่องพรรณการโยธา
16/02/2021
05/02/2021
CC0388
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
4/03/2021
05/02/2021
CC0387
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
4/03/2021
05/02/2021
CC0386
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์.ออฟชอร์ เซอร์วิสส์
4/03/2021
05/02/2021
CC0385
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
4/03/2021
05/02/2021
CC0384
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
16/02/2021
05/02/2021
CC0383
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
16/02/2021
05/02/2021
CC0382
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
9/02/2021
04/02/2021
CC0381
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
04/02/2021
CC0380
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
04/02/2021
CC0379
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/03/2021
04/02/2021
CC0378
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/03/2021
04/02/2021
CC0377
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เมกะไพ
4/03/2021
04/02/2021
CC0376
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
4/03/2021
03/02/2021
CC0375
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
03/02/2021
CC0374
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
02/02/2021
ST0111
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พิทักษ์กิจ
16/02/2021
01/02/2021
ST0110
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
10/03/2021
01/02/2021
ST0109
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
16/02/2021
28/01/2021
CC0373
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
9/02/2021
01/02/2021
CC0372
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
9/02/2021
01/02/2021
CC0371
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
4/03/2021
01/02/2021
CC0370
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
4/03/2021
01/02/2021
CC0369
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
9/02/2021
01/02/2021
CC0368
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
01/02/2021
CC0367
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
01/02/2021
CC0366
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
01/02/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.