ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0453
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
4/03/2021
22/02/2021
CC0452
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
4/03/2021
22/02/2021
CC0451
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
10/03/2021
22/02/2021
CC0450
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
10/03/2021
22/02/2021
CC0449
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
4/03/2021
22/02/2021
CC0448
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
4/03/2021
22/02/2021
CC0447
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
4/03/2021
22/02/2021
CC0446
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/03/2021
22/02/2021
CC0445
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
4/03/2021
19/02/2021
CC0444
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
4/03/2021
19/02/2021
CC0443
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
10/03/2021
19/02/2021
CC0442
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
10/03/2021
19/02/2021
CC0441
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
8/03/2021
19/02/2021
CC0440
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
8/03/2021
19/02/2021
CC0439
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ
4/03/2021
19/02/2021
CC0438
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. แพร่วิศวกรรม
4/03/2021
18/02/2021
CC0437
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. แพร่วิศวกรรม
4/03/2021
18/02/2021
CC0436
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. แพร่วิศวกรรม
4/03/2021
18/02/2021
ST0120
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เค.บิวเดอร์ (ประเทศไทย)
4/03/2021
16/02/2021
ST0119
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เค.บิวเดอร์ (ประเทศไทย)
4/03/2021
16/02/2021
ST0118
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เค.บิวเดอร์ (ประเทศไทย)
4/03/2021
16/02/2021
ST0117
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พิทักษ์กิจ
10/03/2021
15/02/2021
ST0116
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า กิจการค้าร่วมกันทำงาน บจก.ฟอนเต้ และ บจก.กิจวัฒนาการโยธา
4/03/2021
11/02/2021
ST0115
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
4/03/2021
10/02/2021
ST0114
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
4/03/2021
09/02/2021
CC0435
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. สังข์มณีการช่าง
4/03/2021
16/02/2021
CC0434
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพี โพสท์เทนชั่น
4/03/2021
15/02/2021
CC0433
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพี โพสท์เทนชั่น
4/03/2021
15/02/2021
CC0432
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
4/03/2021
15/02/2021
CC0431
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
4/03/2021
15/02/2021
CC0430
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
4/03/2021
15/02/2021
CC0429
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
4/03/2021
15/02/2021
CC0428
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
4/03/2021
15/02/2021
CC0427
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
4/03/2021
15/02/2021
CC0426
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
4/03/2021
15/02/2021
CC0425
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
4/03/2021
15/02/2021
CC0424
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
4/03/2021
15/02/2021
CC0423
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ซุนคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
4/03/2021
15/02/2021
CC0422
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
4/03/2021
15/02/2021
CC0421
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
4/03/2021
15/02/2021
CC0420
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
4/03/2021
15/02/2021
CC0419
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์.ออฟชอร์ เซอร์วิสส์
4/03/2021
15/02/2021
CC0418
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. รุ่งกิจวัสดุการสร้าง
4/03/2021
15/02/2021
CC0417
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. รุ่งกิจวัสดุการสร้าง
4/03/2021
15/02/2021
CC0416
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. รุ่งกิจวัสดุการสร้าง
4/03/2021
15/02/2021
CC0415
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยโยริ เอ็นจิเนียริ่ง
4/03/2021
15/02/2021
CC0414
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
11/02/2021
CC0413
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
11/02/2021
CC0412
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ทักษิณคอนกรีต
4/03/2021
11/02/2021
CC0411
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เวคเตอร์ไทยเทคโนโลยี
4/03/2021
09/02/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.