ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0501
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ผ่องพรรณการโยธา
11/03/2021
04/03/2021
CC0500
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ผ่องพรรณการโยธา
11/03/2021
04/03/2021
CC0499
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. หนองใหญ่คอนกรีต
17/03/2021
04/03/2021
ST0122
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Thai Nakano
20/04/2021
18/02/2021
ST0121
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ฤทธา
24/03/2021
17/02/2021
CC0498
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
24/03/2021
03/03/2021
CC0497
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
24/03/2021
03/03/2021
CC0496
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
24/03/2021
03/03/2021
CC0495
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
24/03/2021
03/03/2021
CC0494
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
24/03/2021
03/03/2021
CC0493
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
24/03/2021
03/03/2021
CC0492
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
24/03/2021
03/03/2021
CC0491
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
15/03/2021
03/03/2021
CC0490
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
23/03/2021
02/03/2021
CC0489
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
17/03/2021
02/03/2021
CC0488
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
17/03/2021
02/03/2021
CC0487
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
17/03/2021
02/03/2021
CC0486
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
17/03/2021
02/03/2021
CC0485
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
17/03/2021
02/03/2021
CC0484
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
17/03/2021
02/03/2021
CC0483
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
17/03/2021
02/03/2021
CC0482
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
17/03/2021
02/03/2021
CC0481
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
17/03/2021
02/03/2021
CC0480
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
17/03/2021
02/03/2021
CC0479
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
17/03/2021
02/03/2021
CC0478
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สยาม เค.พี.ที
17/03/2021
02/03/2021
CC0477
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สยาม เค.พี.ที
17/03/2021
02/03/2021
CC0476
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. สังข์มณีการช่าง
11/03/2021
02/03/2021
CC0475
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เวคเตอร์ไทยเทคโนโลยี
23/03/2021
01/03/2021
CC0474
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บุรีรัมย์ธงชัย ก่อสร้าง
15/03/2021
01/03/2021
CC0473
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บุรีรัมย์ธงชัย ก่อสร้าง
15/03/2021
01/03/2021
CC0472
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เค.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
23/03/2021
01/03/2021
CC0471
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เค.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
23/03/2021
01/03/2021
CC0470
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
8/03/2021
01/03/2021
CC0469
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
8/03/2021
01/03/2021
CC0468
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
17/03/2021
25/02/2021
CC0467
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
17/03/2021
25/02/2021
CC0466
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
17/03/2021
25/02/2021
CC0465
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์.ออฟชอร์ เซอร์วิสส์
17/03/2021
25/02/2021
CC0464
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ
4/03/2021
25/02/2021
CC0463
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ
4/03/2021
25/02/2021
CC0462
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ซี.เอช.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 2020
4/03/2021
25/02/2021
CC0461
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ซี.เอช.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 2020
4/03/2021
25/02/2021
CC0460
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
4/03/2021
24/02/2021
CC0459
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. นภ ออล
8/03/2021
23/02/2021
CC0458
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
4/03/2021
23/02/2021
CC0457
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
17/03/2021
22/02/2021
CC0456
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
4/03/2021
22/02/2021
CC0455
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
4/03/2021
22/02/2021
CC0454
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
4/03/2021
22/02/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.