ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0522
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
8/04/2021
08/03/2021
CC0521
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
8/04/2021
08/03/2021
CC0520
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
8/04/2021
08/03/2021
CC0519
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
8/04/2021
08/03/2021
CC0518
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
8/04/2021
08/03/2021
CC0517
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
8/04/2021
08/03/2021
ST0151
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
17/03/2021
08/03/2021
ST0150
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
8/04/2021
05/03/2021
ST0149
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
8/04/2021
05/03/2021
ST0148
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ
17/03/2021
05/03/2021
ST0147
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ
17/03/2021
04/03/2021
ST0146
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส เอส เอส แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย
24/03/2021
03/03/2021
ST0145
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. แพร่วิศวกรรม
11/03/2021
03/03/2021
ST0144
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. แพร่วิศวกรรม
11/03/2021
03/03/2021
ST0143
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
17/03/2021
03/03/2021
ST0142
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
17/03/2021
03/03/2021
ST0141
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วงศ์ชัย
9/03/2021
03/03/2021
ST0140
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เจ.ดับบลิว.ซี กรุ๊ป
17/03/2021
02/03/2021
ST0139
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เจ.ดับบลิว.ซี กรุ๊ป
17/03/2021
02/03/2021
ST0138
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เจ.ดับบลิว.ซี กรุ๊ป
17/03/2021
02/03/2021
ST0137
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เจ.ดับบลิว.ซี กรุ๊ป
17/03/2021
02/03/2021
ST0136
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เจ.ดับบลิว.ซี กรุ๊ป
17/03/2021
02/03/2021
ST0135
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เจ.ดับบลิว.ซี กรุ๊ป
17/03/2021
02/03/2021
ST0134
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เจ.ดับบลิว.ซี กรุ๊ป
17/03/2021
02/03/2021
ST0133
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ
17/03/2021
02/03/2021
ST0132
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
9/03/2021
01/03/2021
ST0131
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น
11/03/2021
25/02/2021
ST0130
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โหลงไท่อินเตอร์เนชั่นแนล
15/03/2021
25/02/2021
ST0129
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เค.บิวเดอร์ (ประเทศไทย)
17/03/2021
25/02/2021
ST0128
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
8/03/2021
23/02/2021
ST0127
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วงศ์ชัย
8/03/2021
23/02/2021
ST0126
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
8/03/2021
22/02/2021
ST0125
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
8/03/2021
22/02/2021
ST0124
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โหลงไท่อินเตอร์เนชั่นแนล
15/03/2021
19/02/2021
ST0123
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
8/03/2021
18/02/2021
CC0516
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
8/04/2021
05/03/2021
CC0515
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ซี.เอช.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 2020
10/03/2021
05/03/2021
CC0514
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ซี.เอช.เอ็น.คอนสตรัคชั่น 2020
10/03/2021
05/03/2021
CC0513
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิรมิตรรังสรรค์
8/04/2021
05/03/2021
CC0512
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
23/03/2021
05/03/2021
CC0511
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
23/03/2021
05/03/2021
CC0510
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ
15/03/2021
04/03/2021
CC0509
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
04/03/2021
CC0508
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
04/03/2021
CC0507
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
04/03/2021
CC0506
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
04/03/2021
CC0505
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
04/03/2021
CC0504
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
04/03/2021
CC0503
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
04/03/2021
CC0502
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
23/03/2021
04/03/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.