ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0569
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส เอส เอส แอนด์ พี
20/04/2021
18/03/2021
CC0568
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. แพร่วิศวกรรม
8/04/2021
17/03/2021
CC0567
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. แพร่วิศวกรรม
8/04/2021
17/03/2021
CC0566
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
24/03/2021
17/03/2021
CC0565
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สยาม เค.พี.ที
8/04/2021
16/03/2021
CC0564
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สยาม เค.พี.ที
8/04/2021
16/03/2021
CC0563
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
8/04/2021
16/03/2021
CC0562
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
8/04/2021
16/03/2021
CC0561
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
8/04/2021
16/03/2021
CC0560
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
8/04/2021
16/03/2021
CC0559
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
8/04/2021
16/03/2021
CC0558
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
8/04/2021
16/03/2021
CC0557
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
8/04/2021
16/03/2021
CC0556
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
8/04/2021
16/03/2021
CC0555
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
8/04/2021
16/03/2021
CC0554
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
8/04/2021
16/03/2021
CC0553
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
8/04/2021
16/03/2021
CC0552
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
8/04/2021
16/03/2021
CC0551
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส เอส เอส แอนด์ พี
20/04/2021
15/03/2021
CC0550
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
8/04/2021
15/03/2021
CC0549
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
8/04/2021
15/03/2021
CC0548
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
8/04/2021
15/03/2021
CC0547
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
8/04/2021
15/03/2021
CC0546
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
8/04/2021
15/03/2021
CC0545
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
8/04/2021
15/03/2021
CC0544
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
8/04/2021
15/03/2021
ST0154
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
8/04/2021
12/03/2021
CC0543
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
17/03/2021
12/03/2021
CC0542
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
24/03/2021
12/03/2021
CC0541
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. สังข์มณีการช่าง
23/03/2021
12/03/2021
CC0540
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. แพร่วิศวกรรม
8/04/2021
11/03/2021
CC0539
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. แพร่วิศวกรรม
8/04/2021
11/03/2021
ST0153
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอคอน ยูไนเต็ด ไพร์ซ
17/03/2021
11/03/2021
CC0538
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ช ล้อมทรัพย์ก่อสร้าง
23/03/2021
11/03/2021
CC0537
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. คริสเตียนนีและนิลเส็น(ไทย)
23/03/2021
10/03/2021
ST0152
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป
8/04/2021
09/03/2021
CC0536
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
23/03/2021
10/03/2021
CC0535
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
19/05/2021
08/03/2021
CC0534
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สยาม เค.พี.ที
24/03/2021
08/03/2021
CC0533
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สยาม เค.พี.ที
24/03/2021
08/03/2021
CC0532
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
23/03/2021
08/03/2021
CC0531
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
17/03/2021
08/03/2021
CC0530
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
17/03/2021
08/03/2021
CC0529
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
17/03/2021
08/03/2021
CC0528
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
17/03/2021
08/03/2021
CC0527
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
17/03/2021
08/03/2021
CC0526
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
24/03/2021
08/03/2021
CC0525
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
24/03/2021
08/03/2021
CC0524
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
24/03/2021
08/03/2021
CC0523
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
24/03/2021
08/03/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.