ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
ST0163
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียร์ ยู คอนสทรัคชัน (ไทยแลด์)
20/04/2021
24/03/2021
ST0162
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โมเดิร์น ซีเอ็มสิบห้า
22/04/2021
22/03/2021
ST0161
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โมเดิร์น ซีเอ็มสิบห้า
22/04/2021
22/03/2021
ST0160
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ช ล้อมทรัพย์ก่อสร้าง
8/04/2021
22/03/2021
ST0159
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แก้วทองกะรัต
8/04/2021
18/03/2021
ST0158
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แก้วทองกะรัต
8/04/2021
18/03/2021
ST0157
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แก้วทองกะรัต
8/04/2021
18/03/2021
ST0156
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
8/04/2021
18/03/2021
ST0155
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เด็มโก้
8/04/2021
17/03/2021
CC0610
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
8/04/2021
23/03/2021
CC0609
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
8/04/2021
23/03/2021
CC0608
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
8/04/2021
23/03/2021
CC0607
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
8/04/2021
23/03/2021
CC0606
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
8/04/2021
23/03/2021
CC0605
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
8/04/2021
23/03/2021
CC0604
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
20/04/2021
23/03/2021
CC0603
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
20/04/2021
23/03/2021
CC0602
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
20/04/2021
23/03/2021
CC0601
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
8/04/2021
23/03/2021
CC0600
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
8/04/2021
23/03/2021
CC0599
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
8/04/2021
23/03/2021
CC0598
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
8/04/2021
23/03/2021
CC0597
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
8/04/2021
23/03/2021
CC0596
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
8/04/2021
23/03/2021
CC0595
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
8/04/2021
23/03/2021
CC0594
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
8/04/2021
23/03/2021
CC0593
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สยาม เค.พี.ที
8/04/2021
23/03/2021
CC0592
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สยาม เค.พี.ที
8/04/2021
23/03/2021
CC0591
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
23/03/2021
CC0590
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
23/03/2021
CC0589
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
23/03/2021
CC0588
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
23/03/2021
CC0587
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
23/03/2021
CC0586
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
23/03/2021
CC0585
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
8/04/2021
23/03/2021
CC0584
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดิอินฟินิท ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
8/04/2021
23/03/2021
CC0583
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
8/04/2021
23/03/2021
CC0582
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
12/05/2021
22/03/2021
CC0581
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น
8/04/2021
22/03/2021
CC0580
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กัน กรีน บิลดิ้ง คอนซัลแทนท์
8/04/2021
22/03/2021
CC0579
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
19/05/2021
22/03/2021
CC0578
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
12/05/2021
22/03/2021
CC0577
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
12/05/2021
22/03/2021
CC0576
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. สังข์มณีการช่าง
20/04/2021
19/03/2021
CC0575
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
8/04/2021
19/03/2021
CC0574
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ช ล้อมทรัพย์ก่อสร้าง
8/04/2021
19/03/2021
CC0573
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
8/04/2021
19/03/2021
CC0572
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
8/04/2021
19/03/2021
CC0571
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
8/04/2021
18/03/2021
CC0570
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส เอส เอส แอนด์ พี
20/04/2021
18/03/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.