ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0013
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
07/04/2021
CC0012
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. แพร่วิศวกรรม
7/05/2021
07/04/2021
CC0011
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. แพร่วิศวกรรม
7/05/2021
07/04/2021
CC0010
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
20/04/2021
07/04/2021
CC0009
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ผ่องพรรณการโยธา
8/04/2021
05/04/2021
CC0008
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ผ่องพรรณการโยธา
8/04/2021
05/04/2021
CC0007
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
หจก. สังข์มณีการช่าง
20/04/2021
05/04/2021
CC0006
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
7/05/2021
05/04/2021
CC0005
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
7/05/2021
05/04/2021
CC0004
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
7/05/2021
05/04/2021
CC0003
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
7/05/2021
05/04/2021
CC0002
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
7/05/2021
02/04/2021
CC0001
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
8/04/2021
02/04/2021
CC0647
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
22/04/2021
31/03/2021
CC0646
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
22/04/2021
31/03/2021
CC0645
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
22/04/2021
31/03/2021
CC0644
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
22/04/2021
31/03/2021
CC0643
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
22/04/2021
31/03/2021
CC0642
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
22/04/2021
31/03/2021
CC0641
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
22/04/2021
31/03/2021
CC0640
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
22/04/2021
31/03/2021
CC0639
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บุรีรัมย์ธงชัย ก่อสร้าง
8/04/2021
31/03/2021
CC0638
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บุรีรัมย์ธงชัย ก่อสร้าง
8/04/2021
31/03/2021
CC0637
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ช ล้อมทรัพย์ก่อสร้าง
22/04/2021
31/03/2021
CC0636
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
22/04/2021
30/03/2021
CC0635
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
22/04/2021
30/03/2021
CC0634
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
22/04/2021
30/03/2021
CC0633
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
22/04/2021
30/03/2021
CC0632
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
22/04/2021
30/03/2021
CC0631
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สยาม เค.พี.ที
22/04/2021
30/03/2021
CC0630
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
22/04/2021
30/03/2021
CC0629
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
22/04/2021
30/03/2021
CC0628
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
22/04/2021
30/03/2021
CC0627
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
22/04/2021
30/03/2021
CC0626
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
22/04/2021
30/03/2021
CC0625
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. แพล้นท์คอนกรีตถาวร
23/04/2021
30/03/2021
CC0624
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. แพล้นท์คอนกรีตถาวร
23/04/2021
30/03/2021
CC0623
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. แพล้นท์คอนกรีตถาวร
23/04/2021
30/03/2021
CC0622
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
29/03/2021
CC0621
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
29/03/2021
CC0620
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
29/03/2021
CC0619
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
8/04/2021
29/03/2021
CC0618
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า เอส เอสพี.คอนสตรัคชั่น
20/04/2021
26/03/2021
CC0617
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
20/04/2021
26/03/2021
CC0616
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
8/04/2021
26/03/2021
CC0615
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
25/03/2021
CC0614
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
25/03/2021
CC0613
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
25/03/2021
CC0612
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. แพร่วิศวกรรม
20/04/2021
25/03/2021
CC0611
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. แพร่วิศวกรรม
20/04/2021
25/03/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.