ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0051
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
7/05/2021
20/04/2021
CC0050
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
7/05/2021
20/04/2021
CC0049
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
7/05/2021
20/04/2021
CC0048
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
7/05/2021
20/04/2021
CC0047
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
7/05/2021
20/04/2021
ST0007
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
23/04/2021
09/04/2021
CC0046
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต
7/05/2021
19/04/2021
CC0045
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ผ่องพรรณการโยธา
23/04/2021
19/04/2021
CC0044
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ผ่องพรรณการโยธา
23/04/2021
19/04/2021
CC0043
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บุรีรัมย์ธงชัย ก่อสร้าง
23/04/2021
19/04/2021
CC0042
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
7/05/2021
19/04/2021
CC0041
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
7/05/2021
19/04/2021
CC0040
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
7/05/2021
09/04/2021
CC0039
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
7/05/2021
09/04/2021
CC0038
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
7/05/2021
09/04/2021
CC0037
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
7/05/2021
09/04/2021
CC0036
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
7/05/2021
09/04/2021
CC0035
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
7/05/2021
09/04/2021
ST0006
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า ซีทีบี
7/05/2021
08/04/2021
ST0005
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
7/05/2021
07/04/2021
ST0004
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
7/05/2021
05/04/2021
ST0003
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เจ.ดับบลิว.ซี กรุ๊ป
22/04/2021
05/04/2021
ST0002
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
20/04/2021
01/04/2021
ST0001
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เมธาการก่อสร้าง
7/05/2021
01/04/2021
ST0168
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิรมิตรรังสรรค์
7/05/2021
31/03/2021
ST0167
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แก้วทองกะรัต
7/05/2021
31/03/2021
ST0166
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แก้วทองกะรัต
7/05/2021
31/03/2021
ST0165
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์
22/04/2021
30/03/2021
ST0164
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยมาเอดะ
20/04/2021
29/03/2021
CC0034
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
7/05/2021
08/04/2021
CC0033
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
7/05/2021
08/04/2021
CC0032
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
7/05/2021
08/04/2021
CC0031
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
7/05/2021
08/04/2021
CC0030
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
7/05/2021
08/04/2021
CC0029
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
7/05/2021
08/04/2021
CC0028
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
7/05/2021
08/04/2021
CC0027
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
7/05/2021
08/04/2021
CC0026
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
7/05/2021
08/04/2021
CC0025
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
7/05/2021
08/04/2021
CC0024
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
7/05/2021
08/04/2021
CC0023
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
7/05/2021
08/04/2021
CC0022
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
7/05/2021
08/04/2021
CC0021
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
7/05/2021
08/04/2021
CC0020
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
7/05/2021
08/04/2021
CC0019
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
22/04/2021
07/04/2021
CC0018
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
07/04/2021
CC0017
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
07/04/2021
CC0016
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
07/04/2021
CC0015
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
07/04/2021
CC0014
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
07/04/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.