ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0311
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
18/01/2021
06/01/2021
CC0310
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
18/01/2021
06/01/2021
CC0309
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
18/01/2021
06/01/2021
CC0308
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ผ่องพรรณการโยธา
18/01/2021
06/01/2021
CC0307
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ผ่องพรรณการโยธา
18/01/2021
06/01/2021
ST0084
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิรมิตรรังสรรค์
21/01/2021
04/01/2021
CC0306
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. รินทร์รัตน์
15/01/2021
06/01/2021
CC0305
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. หนองใหญ่คอนกรีต
18/01/2021
06/01/2021
CC0304
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
05/01/2021
CC0303
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
18/01/2021
05/01/2021
CC0302
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
18/01/2021
05/01/2021
CC0301
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
05/01/2021
CC0300
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
05/01/2021
CC0299
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
05/01/2021
CC0298
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
05/01/2021
CC0297
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
21/01/2021
05/01/2021
CC0296
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
21/01/2021
05/01/2021
CC0295
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
21/01/2021
05/01/2021
CC0294
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
21/01/2021
05/01/2021
CC0293
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
21/01/2021
05/01/2021
CC0292
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิรมิตรรังสรรค์
21/01/2021
04/01/2021
CC0291
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เอ็ม.คอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น
15/01/2021
04/01/2021
CC0290
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. หนองใหญ่คอนกรีต
18/01/2021
30/12/2020
CC0289
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
12/01/2021
29/12/2020
CC0288
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
12/01/2021
29/12/2020
CC0287
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/01/2021
29/12/2020
CC0286
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/01/2021
29/12/2020
CC0285
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
29/12/2020
CC0284
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
29/12/2020
CC0283
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
29/12/2020
CC0282
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
29/12/2020
CC0281
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
12/01/2021
29/12/2020
CC0279
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
6/01/2021
28/12/2020
ST0083
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เบสท์-แพค คอนกรีต (2)
6/01/2021
25/12/2020
ST0082
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พิทักษ์กิจ
12/01/2021
25/12/2020
ST0081
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. จุไทย กรุ๊ป
12/01/2021
25/12/2020
ST0080
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ
12/01/2021
25/12/2020
ST0079
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ
12/01/2021
25/12/2020
CC0278
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. หนองใหญ่คอนกรีต
18/01/2021
28/12/2020
CC0277
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/01/2021
25/12/2020
CC0276
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/01/2021
25/12/2020
CC0275
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/01/2021
25/12/2020
CC0274
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/01/2021
25/12/2020
CC0273
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/01/2021
25/12/2020
CC0272
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
12/01/2021
24/12/2020
CC0271
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. อนุรักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง
12/01/2021
24/12/2020
ST0078
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. บางแสนมหานคร
21/01/2021
18/12/2020
ST0077
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. บางแสนมหานคร
21/01/2021
18/12/2020
ST0076
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น
21/01/2021
18/12/2020
ST0075
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. อนุรักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง
28/12/2020
17/12/2020

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.