ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0095
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
19/05/2021
28/04/2021
CC0094
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
19/05/2021
28/04/2021
CC0093
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
19/05/2021
27/04/2021
CC0092
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
19/05/2021
27/04/2021
CC0091
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
19/05/2021
27/04/2021
CC0090
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
19/05/2021
27/04/2021
CC0089
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
19/05/2021
27/04/2021
CC0088
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
19/05/2021
27/04/2021
CC0087
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
7/05/2021
27/04/2021
CC0086
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
7/05/2021
27/04/2021
CC0085
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
7/05/2021
27/04/2021
CC0084
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
7/05/2021
27/04/2021
CC0083
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สยาม เค.พี.ที
7/05/2021
27/04/2021
CC0082
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บุรีรัมย์ธงชัย ก่อสร้าง
7/05/2021
26/04/2021
CC0081
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เรดซี เอ็นจิเนียริ่ง ไทย
28/05/2021
26/04/2021
CC0080
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เรดซี เอ็นจิเนียริ่ง ไทย
7/05/2021
26/04/2021
CC0079
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
1/06/2021
26/04/2021
CC0078
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
1/06/2021
26/04/2021
CC0077
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ
7/05/2021
26/04/2021
CC0076
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
19/05/2021
26/04/2021
CC0075
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โปทีม บิลเดอร์
28/05/2021
26/04/2021
CC0074
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โปทีม บิลเดอร์
28/05/2021
26/04/2021
CC0073
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โปทีม บิลเดอร์
28/05/2021
26/04/2021
CC0072
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หน่วยงาน กลุ่มงานวิจัยซีเมนต์บล็อกจากเศษพลาสติก
12/05/2021
23/04/2021
ST0013
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
7/05/2021
22/04/2021
ST0012
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
7/05/2021
21/04/2021
ST0011
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน
7/05/2021
20/04/2021
ST0010
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เสริมชัย เอ็มแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง
7/05/2021
20/04/2021
ST0009
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เสริมชัย เอ็มแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง
7/05/2021
20/04/2021
ST0008
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เสริมชัย เอ็มแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง
7/05/2021
20/04/2021
CC0071
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
7/05/2021
21/04/2021
CC0070
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เรดซี เอ็นจิเนียริ่ง ไทย
7/05/2021
21/04/2021
CC0069
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
1/06/2021
21/04/2021
CC0068
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
7/05/2021
21/04/2021
CC0067
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
7/05/2021
21/04/2021
CC0066
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
7/05/2021
21/04/2021
CC0065
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
7/05/2021
21/04/2021
CC0064
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
7/05/2021
21/04/2021
CC0063
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
12/05/2021
20/04/2021
CC0062
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
12/05/2021
20/04/2021
CC0061
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
12/05/2021
20/04/2021
CC0060
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
12/05/2021
20/04/2021
CC0059
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
12/05/2021
20/04/2021
CC0058
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
12/05/2021
20/04/2021
CC0057
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
12/05/2021
20/04/2021
CC0056
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
7/05/2021
20/04/2021
CC0055
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
7/05/2021
20/04/2021
CC0054
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
7/05/2021
20/04/2021
CC0053
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
7/05/2021
20/04/2021
CC0052
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
7/05/2021
20/04/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.