ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0126
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
28/05/2021
13/05/2021
CC0125
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
8/06/2021
13/05/2021
CC0124
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
8/06/2021
13/05/2021
CC0123
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
8/06/2021
12/05/2021
CC0122
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นิวคอนกรีต
28/05/2021
12/05/2021
CC0121
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
28/05/2021
12/05/2021
ST0032
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
28/05/2021
11/05/2021
CC0120
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
28/05/2021
11/05/2021
CC0119
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
28/05/2021
11/05/2021
CC0118
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
28/05/2021
11/05/2021
CC0117
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียร์ ยู คอนสทรัคชัน (ไทยแลด์)
19/05/2021
07/05/2021
ST0031
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. คริสเตียนีและนิลเส็น(ไทย)
19/05/2021
07/05/2021
ST0030
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
8/06/2021
07/05/2021
ST0029
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
8/06/2021
07/05/2021
ST0028
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วรนิทัศน์
28/05/2021
06/05/2021
ST0027
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หน่วยงาน นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
19/05/2021
06/05/2021
ST0026
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
28/05/2021
06/05/2021
ST0025
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ
28/05/2021
06/05/2021
ST0024
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เอ็นอีอี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
7/05/2021
30/04/2021
ST0023
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า กิจการค้าร่วมกันทำงาน บจก.ฟอนเต้ และ บจก.กิจวัฒนาการโยธา
19/05/2021
29/04/2021
ST0022
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ก่อแก้วชลบุรี
28/05/2021
29/04/2021
ST0021
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียร์ ยู คอนสทรัคชัน (ไทยแลด์)
19/05/2021
28/04/2021
ST0020
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เอส ซี เค คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
7/05/2021
27/04/2021
ST0019
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Thai Medical Glove
19/05/2021
27/04/2021
ST0018
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
1/06/2021
26/04/2021
ST0017
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
1/06/2021
26/04/2021
ST0016
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
19/05/2021
26/04/2021
ST0015
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ
7/05/2021
26/04/2021
ST0014
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ศิรกร
12/05/2021
26/04/2021
CC0116
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. กรีนทั้มบ์
28/05/2021
07/05/2021
CC0115
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
28/05/2021
06/05/2021
CC0114
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
28/05/2021
06/05/2021
CC0113
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
28/05/2021
06/05/2021
CC0112
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
19/05/2021
05/05/2021
CC0111
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
19/05/2021
05/05/2021
CC0110
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
19/05/2021
05/05/2021
CC0109
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
19/05/2021
05/05/2021
CC0108
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
19/05/2021
05/05/2021
CC0107
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
19/05/2021
05/05/2021
CC0106
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
25/06/2021
05/05/2021
CC0105
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
28/05/2021
05/05/2021
CC0104
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
19/05/2021
05/05/2021
CC0103
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
19/05/2021
29/04/2021
CC0102
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียร์ ยู คอนสทรัคชัน (ไทยแลด์)
19/05/2021
28/04/2021
CC0101
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/05/2021
28/04/2021
CC0100
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
12/05/2021
28/04/2021
CC0099
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
19/05/2021
28/04/2021
CC0098
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
19/05/2021
28/04/2021
CC0097
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
19/05/2021
28/04/2021
CC0096
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
19/05/2021
28/04/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.