ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0161
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
11/06/2021
27/05/2021
CC0160
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
11/06/2021
27/05/2021
CC0159
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี
1/06/2021
27/05/2021
CC0158
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ก่อแก้วชลบุรี
11/06/2021
25/05/2021
CC0157
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
11/06/2021
25/05/2021
CC0156
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
11/06/2021
25/05/2021
CC0155
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
8/06/2021
24/05/2021
CC0154
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี
1/06/2021
21/05/2021
CC0153
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
8/06/2021
21/05/2021
CC0152
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
8/06/2021
21/05/2021
CC0151
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
15/06/2021
21/05/2021
CC0150
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
15/06/2021
21/05/2021
CC0149
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
15/06/2021
21/05/2021
CC0148
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
28/05/2021
21/05/2021
ST0047
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. Mc Connell Dowell Constructors
1/06/2021
18/05/2021
ST0046
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. จุไทย กรุ๊ป
8/06/2021
18/05/2021
ST0045
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า กิจการร่วมค้า เอจีซี 10 คอนสตรัคชั่น
1/06/2021
17/05/2021
ST0044
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สยาม คอสโม คอนสตรัคชั่น
28/05/2021
17/05/2021
ST0043
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โหลงไท่อินเตอร์เนชั่นแนล
1/06/2021
17/05/2021
ST0042
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
28/05/2021
14/05/2021
ST0041
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
28/05/2021
14/05/2021
ST0040
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โหลงไท่อินเตอร์เนชั่นแนล
1/06/2021
14/05/2021
ST0039
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โหลงไท่อินเตอร์เนชั่นแนล
1/06/2021
14/05/2021
ST0038
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
1/06/2021
14/05/2021
ST0037
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. จันทร์เกษมอินเตอร์
28/05/2021
13/05/2021
ST0036
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. บิ๊กบูมแกลงคอนสตรัคชั่น
28/05/2021
13/05/2021
ST0035
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เวลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง
28/05/2021
13/05/2021
ST0034
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สยาม คอสโม คอนสตรัคชั่น
19/05/2021
13/05/2021
ST0033
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แก้วทองกะรัต
8/06/2021
12/05/2021
CC0147
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียร์ ยู คอนสทรัคชัน (ไทยแลนด์)
1/06/2021
19/05/2021
CC0146
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
8/06/2021
18/05/2021
CC0145
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
8/06/2021
18/05/2021
CC0144
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
8/06/2021
18/05/2021
CC0143
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
1/06/2021
18/05/2021
CC0142
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
1/06/2021
18/05/2021
CC0141
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
1/06/2021
18/05/2021
CC0140
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
1/06/2021
18/05/2021
CC0139
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
1/06/2021
18/05/2021
CC0138
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. K.C.HYDRAULIC
1/06/2021
17/05/2021
CC0137
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
8/06/2021
17/05/2021
CC0136
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
8/06/2021
17/05/2021
CC0135
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
28/05/2021
17/05/2021
CC0134
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
28/05/2021
14/05/2021
CC0133
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
28/05/2021
14/05/2021
CC0132
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
28/05/2021
14/05/2021
CC0131
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
28/05/2021
13/05/2021
CC0130
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
28/05/2021
13/05/2021
CC0129
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
28/05/2021
13/05/2021
CC0128
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
28/05/2021
13/05/2021
CC0127
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
28/05/2021
13/05/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.