ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
ST0061
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
22/06/2021
04/06/2021
ST0060
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
22/06/2021
02/06/2021
ST0059
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วิธานวิศวกรรม
11/06/2021
01/06/2021
CC0197
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พันเสด็จ คอนกรีต
25/06/2021
08/06/2021
CC0196
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
22/06/2021
08/06/2021
CC0195
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
6/07/2021
07/06/2021
CC0194
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
29/06/2021
07/06/2021
CC0193
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. THAI OBAYASHI CORP., LTD
22/06/2021
07/06/2021
CC0192
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/06/2021
07/06/2021
CC0191
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/06/2021
07/06/2021
CC0190
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/06/2021
07/06/2021
CC0189
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
22/06/2021
07/06/2021
CC0188
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
22/06/2021
07/06/2021
CC0187
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
22/06/2021
07/06/2021
CC0186
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
15/06/2021
04/06/2021
CC0185
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
15/06/2021
04/06/2021
CC0184
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
22/06/2021
04/06/2021
CC0183
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
22/06/2021
04/06/2021
CC0182
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
22/06/2021
04/06/2021
CC0181
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/06/2021
04/06/2021
CC0180
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/06/2021
04/06/2021
CC0179
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
25/06/2021
04/06/2021
CC0178
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พันเสด็จ คอนกรีต
15/06/2021
02/06/2021
CC0177
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
25/06/2021
02/06/2021
ST0058
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เบสท์-แพค คอนกรีต (2)
22/06/2021
31/05/2021
ST0057
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ทักษิณคอนกรีต
11/06/2021
31/05/2021
ST0056
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยพานิชนาวา ก่อสร้าง
11/06/2021
31/05/2021
ST0055
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย)
1/06/2021
28/05/2021
CC0176
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เจริญกุลวัฒน์ คอนสตรัคชั่น
25/06/2021
01/06/2021
CC0175
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เบสท์-แพค คอนกรีต (2)
22/06/2021
31/05/2021
CC0174
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
22/06/2021
31/05/2021
CC0173
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
11/06/2021
31/05/2021
CC0172
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
11/06/2021
31/05/2021
CC0171
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
11/06/2021
28/05/2021
ST0054
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
8/06/2021
27/05/2021
ST0053
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เวลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง
8/06/2021
24/05/2021
ST0052
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วิธานวิศวกรรม
8/06/2021
20/05/2021
ST0051
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วิธานวิศวกรรม
8/06/2021
20/05/2021
ST0050
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วิธานวิศวกรรม
8/06/2021
20/05/2021
ST0049
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ศิรกร
8/06/2021
20/05/2021
ST0048
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
8/06/2021
20/05/2021
CC0170
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. จุไทย กรุ๊ป
11/06/2021
28/05/2021
CC0169
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
22/06/2021
27/05/2021
CC0168
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
22/06/2021
27/05/2021
CC0167
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
22/06/2021
27/05/2021
CC0166
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
22/06/2021
27/05/2021
CC0165
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
22/06/2021
27/05/2021
CC0164
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
15/06/2021
27/05/2021
CC0163
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
15/06/2021
27/05/2021
CC0162
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
11/06/2021
27/05/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.