ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
ST0072
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ชาญนครวิศวกรรม
29/06/2021
16/06/2021
ST0071
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
25/06/2021
15/06/2021
ST0070
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เบสท์-แพค คอนกรีต (2)
25/06/2021
15/06/2021
CC0236
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
6/07/2021
22/06/2021
CC0235
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
6/07/2021
21/06/2021
CC0234
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
4/08/2021
21/06/2021
CC0233
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
19/07/2021
21/06/2021
CC0232
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
22/06/2021
21/06/2021
CC0231
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
6/07/2021
21/06/2021
CC0230
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/06/2021
18/06/2021
CC0229
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง
6/07/2021
18/06/2021
CC0228
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
29/06/2021
18/06/2021
CC0227
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
6/07/2021
18/06/2021
CC0226
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ทักษิณคอนกรีต
25/06/2021
17/06/2021
CC0225
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
6/07/2021
17/06/2021
CC0224
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
29/06/2021
17/06/2021
CC0223
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
29/06/2021
17/06/2021
CC0222
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/06/2021
16/06/2021
CC0221
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/06/2021
16/06/2021
CC0220
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/06/2021
16/06/2021
CC0219
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
6/07/2021
16/06/2021
CC0218
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
6/07/2021
16/06/2021
CC0217
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
29/06/2021
16/06/2021
ST0069
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
19/07/2021
14/06/2021
ST0068
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เบสท์-แพค คอนกรีต (2)
25/06/2021
14/06/2021
CC0216
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
29/06/2021
15/06/2021
CC0215
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. อินเตอร์เสาเข็ม
29/06/2021
15/06/2021
CC0214
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พันเสด็จ คอนกรีต
25/06/2021
15/06/2021
CC0213
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
25/06/2021
14/06/2021
CC0212
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
19/07/2021
14/06/2021
CC0211
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
19/07/2021
14/06/2021
CC0210
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
19/07/2021
14/06/2021
CC0209
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB COMPANY LIMITED
6/07/2021
14/06/2021
ST0067
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
22/06/2021
11/06/2021
ST0066
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป
29/06/2021
10/06/2021
ST0065
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง
22/06/2021
09/06/2021
CC0208
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ก่อแก้วชลบุรี
19/07/2021
11/06/2021
CC0207
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ศิรกร
25/06/2021
11/06/2021
CC0206
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
29/06/2021
11/06/2021
CC0205
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB COMPANY LIMITED
22/06/2021
11/06/2021
CC0204
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
22/06/2021
10/06/2021
CC0203
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
22/06/2021
10/06/2021
CC0202
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
22/06/2021
10/06/2021
CC0201
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB COMPANY LIMITED
22/06/2021
09/06/2021
CC0200
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB COMPANY LIMITED
22/06/2021
09/06/2021
CC0199
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB COMPANY LIMITED
22/06/2021
09/06/2021
CC0198
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
22/06/2021
09/06/2021
ST0064
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
22/06/2021
07/06/2021
ST0063
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พระราม 2 การโยธา
15/06/2021
04/06/2021
ST0062
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พระราม 2 การโยธา
15/06/2021
04/06/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.