ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0314
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
19/08/2021
20/07/2021
CC0313
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
4/08/2021
20/07/2021
CC0312
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
19/08/2021
19/07/2021
CC0311
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
19/08/2021
19/07/2021
CC0310
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
19/08/2021
19/07/2021
CC0309
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยสวัสดิ์ คอนกรีต (1995)
4/08/2021
16/07/2021
CC0308
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
19/08/2021
16/07/2021
CC0307
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ซุนคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
4/08/2021
15/07/2021
CC0306
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ซุนคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
4/08/2021
15/07/2021
CC0305
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ซุนคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
4/08/2021
15/07/2021
CC0304
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ซุนคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
4/08/2021
15/07/2021
CC0303
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ทักษิณคอนกรีต
4/08/2021
15/07/2021
CC0302
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
4/08/2021
15/07/2021
CC0301
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
15/07/2021
CC0300
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
15/07/2021
CC0299
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
15/07/2021
CC0298
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
4/08/2021
15/07/2021
CC0297
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
4/08/2021
13/07/2021
CC0296
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
4/08/2021
13/07/2021
CC0295
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
4/08/2021
13/07/2021
CC0294
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
4/08/2021
12/07/2021
CC0293
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
4/08/2021
12/07/2021
CC0292
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
4/08/2021
12/07/2021
CC0291
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
4/08/2021
12/07/2021
CC0290
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
4/08/2021
12/07/2021
CC0289
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
4/08/2021
12/07/2021
CC0288
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
4/08/2021
12/07/2021
CC0287
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
4/08/2021
12/07/2021
CC0286
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ก่อแก้วชลบุรี
4/08/2021
12/07/2021
CC0285
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
4/08/2021
12/07/2021
CC0284
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
19/07/2021
09/07/2021
CC0283
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
19/07/2021
09/07/2021
CC0282
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
09/07/2021
CC0281
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
09/07/2021
CC0280
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
4/08/2021
08/07/2021
CC0279
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
19/07/2021
08/07/2021
CC0278
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
19/08/2021
07/07/2021
CC0277
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
19/08/2021
07/07/2021
CC0276
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
19/08/2021
07/07/2021
CC0275
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
19/08/2021
07/07/2021
CC0274
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ทักษิณคอนกรีต
4/08/2021
07/07/2021
ST0094
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. สตีลฟอร์เมอร์
4/08/2021
05/07/2021
ST0093
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พระราม 2 การโยธา
4/08/2021
02/07/2021
ST0092
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พิทักษ์กิจ
19/07/2021
01/07/2021
CC0273
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
19/07/2021
05/07/2021
CC0272
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
19/07/2021
05/07/2021
CC0271
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
19/07/2021
05/07/2021
CC0270
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
19/07/2021
05/07/2021
CC0269
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
19/07/2021
05/07/2021
CC0268
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
19/08/2021
05/07/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.