ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
ST0103
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
19/08/2021
29/07/2021
ST0102
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
19/08/2021
20/07/2021
ST0101
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
27/08/2021
20/07/2021
ST0100
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
4/08/2021
19/07/2021
ST0099
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
4/08/2021
15/07/2021
ST0098
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พิทักษ์กิจ
4/08/2021
13/07/2021
ST0097
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
4/08/2021
09/07/2021
ST0096
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน
4/08/2021
08/07/2021
ST0095
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชื่อมไมตรีการโยธา
4/08/2021
08/07/2021
CC0355
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ทักษิณคอนกรีต
19/08/2021
04/08/2021
CC0354
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
19/08/2021
03/08/2021
CC0353
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
19/08/2021
03/08/2021
CC0352
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
19/08/2021
03/08/2021
CC0351
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
19/08/2021
03/08/2021
CC0350
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
19/08/2021
03/08/2021
CC0349
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
19/08/2021
03/08/2021
CC0348
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
27/08/2021
03/08/2021
CC0347
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
19/08/2021
03/08/2021
CC0346
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
19/08/2021
03/08/2021
CC0345
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป
19/08/2021
02/08/2021
CC0344
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป
19/08/2021
02/08/2021
CC0343
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
19/08/2021
02/08/2021
CC0342
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
4/08/2021
30/07/2021
CC0341
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
19/08/2021
30/07/2021
CC0340
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
19/08/2021
29/07/2021
CC0339
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
19/08/2021
29/07/2021
CC0338
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
19/08/2021
29/07/2021
CC0337
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
19/08/2021
29/07/2021
CC0336
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
19/08/2021
29/07/2021
CC0335
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
19/08/2021
29/07/2021
CC0334
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
19/08/2021
27/07/2021
CC0333
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ไทยคาจิมา
19/08/2021
27/07/2021
CC0332
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ไทยคาจิมา
19/08/2021
27/07/2021
CC0331
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
19/08/2021
23/07/2021
CC0330
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
19/08/2021
23/07/2021
CC0329
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
19/08/2021
23/07/2021
CC0328
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
19/08/2021
23/07/2021
CC0327
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
4/08/2021
23/07/2021
CC0326
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
19/08/2021
22/07/2021
CC0325
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
19/08/2021
22/07/2021
CC0324
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
19/08/2021
22/07/2021
CC0323
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
4/08/2021
21/07/2021
CC0322
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กรุณาเลือก คำนำหน้าบริษัท/หน่วยงาน เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
4/08/2021
21/07/2021
CC0321
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
21/07/2021
CC0320
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
21/07/2021
CC0319
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
21/07/2021
CC0318
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
21/07/2021
CC0317
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียร์ ยู คอนสทรัคชัน (ไทยแลนด์)
19/08/2021
20/07/2021
CC0316
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
19/08/2021
20/07/2021
CC0315
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
27/08/2021
20/07/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.