ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0395
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
6/09/2021
16/08/2021
CC0394
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
6/09/2021
16/08/2021
CC0393
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
6/09/2021
16/08/2021
CC0392
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
6/09/2021
16/08/2021
CC0391
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
3/09/2021
13/08/2021
CC0390
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
3/09/2021
13/08/2021
CC0389
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
3/09/2021
13/08/2021
CC0388
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
17/09/2021
13/08/2021
CC0387
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
17/09/2021
13/08/2021
CC0386
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
17/09/2021
13/08/2021
CC0385
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
17/09/2021
13/08/2021
CC0384
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
27/08/2021
13/08/2021
CC0383
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TTS Engineering 2004
27/08/2021
13/08/2021
CC0382
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TTCL PUBLIC
17/09/2021
13/08/2021
CC0381
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
27/08/2021
13/08/2021
CC0380
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
27/08/2021
13/08/2021
CC0379
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
27/08/2021
11/08/2021
CC0378
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
27/08/2021
11/08/2021
CC0377
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
27/08/2021
11/08/2021
CC0376
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เจที คอนสตรัคชั่น โปรเจคท์
3/09/2021
11/08/2021
CC0375
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
3/09/2021
11/08/2021
CC0374
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
3/09/2021
11/08/2021
CC0373
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
27/08/2021
11/08/2021
CC0372
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
27/08/2021
10/08/2021
CC0371
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
27/08/2021
10/08/2021
CC0370
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
27/08/2021
10/08/2021
CC0369
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
19/08/2021
10/08/2021
CC0368
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TTCL PUBLIC
17/09/2021
09/08/2021
CC0367
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
27/08/2021
09/08/2021
CC0366
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียร์ ยู คอนสทรัคชัน (ไทยแลนด์)
27/08/2021
09/08/2021
CC0365
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
19/08/2021
06/08/2021
CC0364
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
19/08/2021
06/08/2021
CC0363
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง
3/09/2021
06/08/2021
CC0362
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
19/08/2021
06/08/2021
CC0361
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
19/08/2021
06/08/2021
CC0360
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
19/08/2021
06/08/2021
CC0359
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ADVANCE PREFAB
19/08/2021
05/08/2021
CC0358
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
17/09/2021
05/08/2021
CC0357
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า ซีทีบี
27/08/2021
05/08/2021
CC0356
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า ซีทีบี
27/08/2021
05/08/2021
ST0113
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ธนพงศ์ ซีวิล ไลน์
19/08/2021
03/08/2021
ST0112
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
27/08/2021
03/08/2021
ST0111
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แม็ค เอช แอนด์ เอช (ประเทศไทย)
19/08/2021
03/08/2021
ST0110
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พัทยา
19/08/2021
03/08/2021
ST0109
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
19/08/2021
02/08/2021
ST0108
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. บางแสนมหานคร
19/08/2021
02/08/2021
ST0107
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
19/08/2021
02/08/2021
ST0106
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
กิจการร่วมค้า ซีทีบี
19/08/2021
30/07/2021
ST0105
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอ็นซีซี พลัส คอมมิวนิเคชั่น
19/08/2021
30/07/2021
ST0104
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
19/08/2021
30/07/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.