ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
ST0121
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. CAZ (THAILAND)
27/08/2021
11/08/2021
CC0437
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
6/09/2021
25/08/2021
CC0436
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
6/09/2021
25/08/2021
CC0435
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
6/09/2021
25/08/2021
CC0434
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
17/09/2021
24/08/2021
CC0433
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
17/09/2021
24/08/2021
CC0432
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
22/09/2021
23/08/2021
CC0431
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
6/09/2021
23/08/2021
CC0430
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
6/09/2021
23/08/2021
CC0429
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
6/09/2021
23/08/2021
CC0428
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
6/09/2021
23/08/2021
CC0427
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
6/09/2021
23/08/2021
CC0426
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
6/09/2021
23/08/2021
CC0425
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
6/09/2021
23/08/2021
CC0424
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
6/09/2021
23/08/2021
CC0423
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยคาจิมา
6/09/2021
23/08/2021
CC0422
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
6/09/2021
20/08/2021
CC0421
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
6/09/2021
20/08/2021
CC0420
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
6/09/2021
20/08/2021
CC0419
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
6/09/2021
20/08/2021
CC0418
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
6/09/2021
20/08/2021
CC0417
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
6/09/2021
20/08/2021
CC0416
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
27/08/2021
19/08/2021
CC0415
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
6/09/2021
19/08/2021
CC0414
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
6/09/2021
19/08/2021
CC0413
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
17/09/2021
19/08/2021
ST0120
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ยูไนเต็ด คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์
19/08/2021
09/08/2021
ST0119
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แสงฟ้าก่อสร้าง
27/08/2021
09/08/2021
ST0118
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. แสงฟ้าก่อสร้าง
27/08/2021
06/08/2021
ST0117
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไพศาลกิจซิสเต็ม
19/08/2021
06/08/2021
ST0116
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไพศาลกิจซิสเต็ม
19/08/2021
06/08/2021
ST0115
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป
19/08/2021
05/08/2021
ST0114
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป
19/08/2021
05/08/2021
CC0412
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TTCL PUBLIC
17/09/2021
19/08/2021
CC0411
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
6/09/2021
18/08/2021
CC0410
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
6/09/2021
18/08/2021
CC0409
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
6/09/2021
18/08/2021
CC0408
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
6/09/2021
18/08/2021
CC0407
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
17/09/2021
17/08/2021
CC0406
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ADVANCE PREFAB
17/09/2021
17/08/2021
CC0405
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
6/09/2021
17/08/2021
CC0404
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
6/09/2021
17/08/2021
CC0403
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
6/09/2021
17/08/2021
CC0402
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
6/09/2021
17/08/2021
CC0401
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
27/08/2021
17/08/2021
CC0400
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดี.เวลธ์ เอสเตท
27/08/2021
16/08/2021
CC0399
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
6/09/2021
16/08/2021
CC0398
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
6/09/2021
16/08/2021
CC0397
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
27/08/2021
16/08/2021
CC0396
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์
27/08/2021
16/08/2021

 หน้าก่อนหน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.