ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
ST0069
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
15/06/2021
14/06/2021
ST0068
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. เบสท์-แพค คอนกรีต (2)
15/06/2021
14/06/2021
CC0216
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ทีฆทัศน์
15/06/2021
15/06/2021
CC0215
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. อินเตอร์เสาเข็ม
15/06/2021
15/06/2021
CC0214
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. พันเสด็จ คอนกรีต
15/06/2021
15/06/2021
CC0213
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
15/06/2021
14/06/2021
CC0212
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
15/06/2021
14/06/2021
CC0211
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
15/06/2021
14/06/2021
CC0210
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
15/06/2021
14/06/2021
CC0209
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ADVANCE PREFAB COMPANY LIMITED
15/06/2021
14/06/2021
ST0067
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
11/06/2021
11/06/2021
ST0066
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป
11/06/2021
10/06/2021
ST0065
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. เวลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง
11/06/2021
09/06/2021
CC0208
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ก่อแก้วชลบุรี
11/06/2021
11/06/2021
CC0207
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. ศิรกร
11/06/2021
11/06/2021
CC0206
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
11/06/2021
11/06/2021
CC0205
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ADVANCE PREFAB COMPANY LIMITED
11/06/2021
11/06/2021
CC0204
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
11/06/2021
10/06/2021
CC0203
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
11/06/2021
10/06/2021
CC0202
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ไทยคาจิมา
11/06/2021
10/06/2021
CC0201
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ADVANCE PREFAB COMPANY LIMITED
11/06/2021
09/06/2021
CC0200
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ADVANCE PREFAB COMPANY LIMITED
11/06/2021
09/06/2021
CC0199
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ADVANCE PREFAB COMPANY LIMITED
11/06/2021
09/06/2021
CC0198
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
11/06/2021
09/06/2021
ST0064
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ไทยคาจิมา
15/06/2021
07/06/2021
ST0063
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พระราม 2 การโยธา
15/06/2021
04/06/2021
ST0062
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พระราม 2 การโยธา
15/06/2021
04/06/2021
ST0061
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
11/06/2021
04/06/2021
ST0060
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
11/06/2021
02/06/2021
ST0059
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. วิธานวิศวกรรม
11/06/2021
01/06/2021
CC0197
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. พันเสด็จ คอนกรีต
8/06/2021
08/06/2021
CC0196
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
8/06/2021
08/06/2021
CC0195
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
8/06/2021
07/06/2021
CC0194
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. บางแสนมหานคร
8/06/2021
07/06/2021
CC0193
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. THAI OBAYASHI CORP., LTD
8/06/2021
07/06/2021
CC0192
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. NARI Group Corporation
8/06/2021
07/06/2021
CC0191
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. NARI Group Corporation
8/06/2021
07/06/2021
CC0190
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. NARI Group Corporation
8/06/2021
07/06/2021
CC0189
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
8/06/2021
07/06/2021
CC0188
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ADVANCE PREFAB
15/06/2021
07/06/2021
CC0187
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ไทยคาจิมา
15/06/2021
07/06/2021
CC0186
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
15/06/2021
04/06/2021
CC0185
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
15/06/2021
04/06/2021
CC0184
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ไทยคาจิมา
15/06/2021
04/06/2021
CC0183
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ADVANCE PREFAB
15/06/2021
04/06/2021
CC0182
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
15/06/2021
04/06/2021
CC0181
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
15/06/2021
04/06/2021
CC0180
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
15/06/2021
04/06/2021
CC0179
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
15/06/2021
04/06/2021
CC0178
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พันเสด็จ คอนกรีต
15/06/2021
02/06/2021

   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.