ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
ST0012
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
22/04/2021
21/04/2021
ST0011
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน
22/04/2021
20/04/2021
ST0010
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. เสริมชัย เอ็มแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง
22/04/2021
20/04/2021
ST0009
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. เสริมชัย เอ็มแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง
22/04/2021
20/04/2021
ST0008
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เสริมชัย เอ็มแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง
22/04/2021
20/04/2021
CC0071
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
22/04/2021
21/04/2021
CC0070
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. เรดซี เอ็นจิเนียริ่ง ไทย
22/04/2021
21/04/2021
CC0069
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
22/04/2021
21/04/2021
CC0068
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
21/04/2021
CC0067
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
21/04/2021
CC0066
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
21/04/2021
CC0065
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
21/04/2021
CC0064
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
22/04/2021
21/04/2021
CC0063
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
22/04/2021
20/04/2021
CC0062
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
22/04/2021
20/04/2021
CC0061
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
22/04/2021
20/04/2021
CC0060
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
22/04/2021
20/04/2021
CC0059
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
22/04/2021
20/04/2021
CC0058
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
22/04/2021
20/04/2021
CC0057
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
22/04/2021
20/04/2021
CC0056
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
22/04/2021
20/04/2021
CC0055
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
22/04/2021
20/04/2021
CC0054
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
22/04/2021
20/04/2021
CC0053
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. NARI Group Corporation
22/04/2021
20/04/2021
CC0052
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. NARI Group Corporation
22/04/2021
20/04/2021
CC0051
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. NARI Group Corporation
22/04/2021
20/04/2021
CC0050
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. NARI Group Corporation
22/04/2021
20/04/2021
CC0049
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. NARI Group Corporation
22/04/2021
20/04/2021
CC0048
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. NARI Group Corporation
22/04/2021
20/04/2021
CC0047
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. NARI Group Corporation
22/04/2021
20/04/2021
ST0007
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ไทยสเลอรี่ซิล
20/04/2021
09/04/2021
CC0046
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต
20/04/2021
19/04/2021
CC0045
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ผ่องพรรณการโยธา
22/04/2021
19/04/2021
CC0044
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ผ่องพรรณการโยธา
22/04/2021
19/04/2021
CC0043
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. บุรีรัมย์ธงชัย ก่อสร้าง
22/04/2021
19/04/2021
CC0042
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ไทยคาจิมา
22/04/2021
19/04/2021
CC0041
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ไทยคาจิมา
22/04/2021
19/04/2021
CC0040
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. บางแสนมหานคร
20/04/2021
09/04/2021
CC0039
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
20/04/2021
09/04/2021
CC0038
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
20/04/2021
09/04/2021
CC0037
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
20/04/2021
09/04/2021
CC0036
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
20/04/2021
09/04/2021
CC0035
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
20/04/2021
09/04/2021
ST0006
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
กิจการร่วมค้า ซีทีบี
22/04/2021
08/04/2021
ST0005
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
20/04/2021
07/04/2021
ST0004
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ไทยโพลีคอนส์
20/04/2021
05/04/2021
ST0003
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เจ.ดับบลิว.ซี กรุ๊ป
22/04/2021
05/04/2021
ST0002
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
20/04/2021
01/04/2021
ST0001
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เมธาการก่อสร้าง
20/04/2021
01/04/2021
ST0168
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. นิรมิตรรังสรรค์
20/04/2021
31/03/2021

   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.