ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
ST0098
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น
21/01/2021
21/01/2021
ST0097
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
21/01/2021
20/01/2021
ST0096
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ทีฆทัศน์
21/01/2021
20/01/2021
ST0095
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์
21/01/2021
19/01/2021
CC0347
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
20/01/2021
CC0346
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. หนองใหญ่คอนกรีต
21/01/2021
20/01/2021
CC0345
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. เคพีคอน
21/01/2021
19/01/2021
CC0344
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
21/01/2021
19/01/2021
CC0343
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
21/01/2021
19/01/2021
CC0342
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
21/01/2021
19/01/2021
CC0341
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
21/01/2021
19/01/2021
CC0340
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. บางแสนมหานคร
21/01/2021
19/01/2021
CC0339
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
21/01/2021
19/01/2021
CC0338
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ไทยโยริ เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
19/01/2021
CC0337
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
21/01/2021
19/01/2021
CC0336
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เอส ซี บี เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
18/01/2021
CC0335
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
21/01/2021
18/01/2021
CC0334
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
21/01/2021
18/01/2021
CC0333
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. นิรมิตรรังสรรค์
21/01/2021
18/01/2021
CC0332
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. บางแสนมหานคร
18/01/2021
18/01/2021
ST0094
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
21/01/2021
13/01/2021
ST0093
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. วรนิทัศน์
18/01/2021
12/01/2021
ST0092
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. บางแสนมหานคร
21/01/2021
12/01/2021
ST0091
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. บางแสนมหานคร
21/01/2021
12/01/2021
CC0331
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. ซีวิล เอนจีเนียริง
15/01/2021
15/01/2021
CC0330
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
หจก. รินทร์รัตน์
21/01/2021
15/01/2021
CC0329
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
21/01/2021
14/01/2021
CC0328
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. ซีซีเอ็น คอนสตรัคชั่น
15/01/2021
13/01/2021
CC0327
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
21/01/2021
12/01/2021
CC0326
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
21/01/2021
12/01/2021
CC0325
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
21/01/2021
12/01/2021
CC0324
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
21/01/2021
12/01/2021
CC0323
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
12/01/2021
CC0322
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
12/01/2021
CC0321
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
12/01/2021
CC0320
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
21/01/2021
12/01/2021
ST0090
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. กิจวัฒนาการโยธา
18/01/2021
12/01/2021
ST0089
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
21/01/2021
11/01/2021
ST0088
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
21/01/2021
11/01/2021
ST0087
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
21/01/2021
08/01/2021
ST0086
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ไฮเดรชั่น ทีม. คอนสตรัคชั่น - แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดีไซน์
18/01/2021
08/01/2021
ST0085
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. พิทักษ์กิจ
18/01/2021
08/01/2021
CC0319
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. กิจวัฒนาการโยธา
18/01/2021
12/01/2021
CC0318
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
12/01/2021
11/01/2021
CC0317
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
12/01/2021
11/01/2021
CC0316
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
21/01/2021
11/01/2021
CC0315
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
18/01/2021
11/01/2021
CC0314
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
21/01/2021
11/01/2021
CC0313
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
21/01/2021
11/01/2021
CC0312
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
18/01/2021
07/01/2021

   | 1 | 2 | 3 | 4   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.