ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
CC0805
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
22/11/2021
CC0804
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
22/11/2021
CC0803
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
22/11/2021
CC0802
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
22/11/2021
CC0801
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
29/12/2021
22/11/2021
CC0800
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
22/11/2021
CC0799
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
22/11/2021
CC0798
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
22/11/2021
CC0797
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
29/12/2021
19/11/2021
CC0796
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
19/11/2021
CC0795
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
19/11/2021
CC0794
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
19/11/2021
CC0793
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
29/12/2021
19/11/2021
CC0792
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
29/12/2021
19/11/2021
CC0791
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. TOKURA (THAILAND)
29/12/2021
19/11/2021
CC0790
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ดี.เวลธ์ เอสเตท
29/12/2021
18/11/2021
CC0789
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
29/12/2021
17/11/2021
CC0788
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
29/12/2021
17/11/2021
CC0787
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีพีไอ คอนกรีต
29/12/2021
17/11/2021
CC0786
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
17/11/2021
CC0785
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
17/11/2021
CC0784
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
17/11/2021
CC0783
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
17/11/2021
CC0782
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ป.วิไล
29/12/2021
16/11/2021
CC0781
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
29/12/2021
16/11/2021
CC0780
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
16/11/2021
CC0779
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
16/11/2021
CC0778
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
16/11/2021
CC0777
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์
29/12/2021
16/11/2021
CC0776
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
16/11/2021
CC0775
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
16/11/2021
CC0774
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
16/11/2021
CC0773
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
16/11/2021
CC0772
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
16/11/2021
CC0771
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
29/12/2021
16/11/2021
CC0770
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
29/12/2021
16/11/2021
CC0769
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
29/12/2021
16/11/2021
CC0768
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. นครหลวงคอนกรีต
29/12/2021
16/11/2021
CC0767
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. บางแสนมหานคร
29/12/2021
16/11/2021
CC0766
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
15/11/2021
CC0765
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
15/11/2021
CC0764
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
15/11/2021
CC0763
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
15/11/2021
CC0762
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
12/11/2021
CC0761
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
12/11/2021
CC0760
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
12/11/2021
CC0759
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. NARI Group Corporation
29/12/2021
12/11/2021
CC0758
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
หจก. ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง
29/12/2021
12/11/2021
CC0757
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
29/12/2021
12/11/2021
CC0756
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
29/12/2021
12/11/2021

   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.