ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
ST0113
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ธนพงศ์ ซีวิล ไลน์
4/08/2021
03/08/2021
ST0112
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ไทยคาจิมา
4/08/2021
03/08/2021
ST0111
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. แม็ค เอช แอนด์ เอช (ประเทศไทย)
4/08/2021
03/08/2021
ST0110
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พัทยา
4/08/2021
03/08/2021
ST0109
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. บางแสนมหานคร
4/08/2021
02/08/2021
ST0108
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. บางแสนมหานคร
4/08/2021
02/08/2021
ST0107
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
4/08/2021
02/08/2021
ST0106
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
กิจการร่วมค้า ซีทีบี
4/08/2021
30/07/2021
ST0105
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. เอ็นซีซี พลัส คอมมิวนิเคชั่น
4/08/2021
30/07/2021
ST0104
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง
4/08/2021
30/07/2021
ST0103
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
4/08/2021
29/07/2021
ST0102
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ADVANCE PREFAB
4/08/2021
20/07/2021
ST0101
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
4/08/2021
20/07/2021
ST0100
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
4/08/2021
19/07/2021
ST0099
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
4/08/2021
15/07/2021
ST0098
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. พิทักษ์กิจ
4/08/2021
13/07/2021
ST0097
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง
4/08/2021
09/07/2021
ST0096
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน
4/08/2021
08/07/2021
ST0095
Steel
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เชื่อมไมตรีการโยธา
4/08/2021
08/07/2021
CC0355
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. ทักษิณคอนกรีต
4/08/2021
04/08/2021
CC0354
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
03/08/2021
CC0353
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
03/08/2021
CC0352
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
03/08/2021
CC0351
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
03/08/2021
CC0350
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
03/08/2021
CC0349
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
03/08/2021
CC0348
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ไทยคาจิมา
4/08/2021
03/08/2021
CC0347
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ทีฆทัศน์
4/08/2021
03/08/2021
CC0346
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ทีฆทัศน์
4/08/2021
03/08/2021
CC0345
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป
4/08/2021
02/08/2021
CC0344
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป
4/08/2021
02/08/2021
CC0343
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ADVANCE PREFAB
4/08/2021
02/08/2021
CC0342
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
4/08/2021
30/07/2021
CC0341
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
4/08/2021
30/07/2021
CC0340
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
29/07/2021
CC0339
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
29/07/2021
CC0338
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
29/07/2021
CC0337
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
29/07/2021
CC0336
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ADVANCE PREFAB
4/08/2021
29/07/2021
CC0335
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
4/08/2021
29/07/2021
CC0334
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ADVANCE PREFAB
4/08/2021
27/07/2021
CC0333
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ไทยคาจิมา
4/08/2021
27/07/2021
CC0332
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ไทยคาจิมา
4/08/2021
27/07/2021
CC0331
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
4/08/2021
23/07/2021
CC0330
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
4/08/2021
23/07/2021
CC0329
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
4/08/2021
23/07/2021
CC0328
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ADVANCE PREFAB
4/08/2021
23/07/2021
CC0327
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ทีฆทัศน์
4/08/2021
23/07/2021
CC0326
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
22/07/2021
CC0325
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
4/08/2021
22/07/2021

   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.