ระบบจัดการ TRACKING ONLINE BY CEBUU.NET
 

 
 
 
 
 
 
Ref.No.
วัสดุทดสอบ
สถานะงาน
หน่วยงานที่ขอทดสอบวัสดุ
Update
วันที่รับงาน
ST0179
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. 59 กิจการสำรวจ
14/10/2021
14/10/2021
ST0178
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. วิศวภัทร
14/10/2021
12/10/2021
ST0177
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
14/10/2021
08/10/2021
ST0176
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. บรรพต คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
14/10/2021
08/10/2021
ST0175
Steel
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. บรรพต คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
14/10/2021
08/10/2021
ST0174
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เดอะซีบอร์ด ดี แอนด์ ซี
14/10/2021
06/10/2021
ST0173
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ศิรกร
14/10/2021
05/10/2021
ST0172
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. ศิรกร
14/10/2021
05/10/2021
ST0171
Steel
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
14/10/2021
01/10/2021
CC0170
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ
14/10/2021
29/09/2021
CC0611
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ฤทธา
14/10/2021
14/10/2021
CC0610
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. บรรพต คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
14/10/2021
14/10/2021
CC0609
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
14/10/2021
12/10/2021
CC0608
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
14/10/2021
11/10/2021
CC0607
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. NARI Group Corporation
14/10/2021
11/10/2021
CC0606
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. NARI Group Corporation
14/10/2021
11/10/2021
CC0605
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
14/10/2021
11/10/2021
CC0604
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. บางแสนมหานคร
14/10/2021
11/10/2021
CC0603
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ฤทธา
14/10/2021
11/10/2021
CC0602
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
14/10/2021
11/10/2021
CC0601
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
14/10/2021
11/10/2021
CC0600
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
14/10/2021
11/10/2021
CC0599
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
14/10/2021
11/10/2021
CC0598
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ไทยคาจิมา
14/10/2021
11/10/2021
CC0597
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ซุนคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
14/10/2021
11/10/2021
CC0596
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ท็อป ลอว์ แอนด์ คอนซัลแท้นท์
14/10/2021
11/10/2021
CC0595
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ฤทธา
14/10/2021
08/10/2021
CC0594
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ADVANCE PREFAB
14/10/2021
08/10/2021
CC0593
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เอส.เจ.ซี. คอนกรีต
14/10/2021
08/10/2021
CC0592
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ADVANCE PREFAB
14/10/2021
07/10/2021
CC0591
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. NARI Group Corporation
14/10/2021
07/10/2021
CC0590
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. NARI Group Corporation
14/10/2021
07/10/2021
CC0589
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. NARI Group Corporation
14/10/2021
07/10/2021
CC0588
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
14/10/2021
07/10/2021
CC0587
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
14/10/2021
07/10/2021
CC0586
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. TOKURA (THAILAND)
14/10/2021
07/10/2021
CC0585
Concrete
ระหว่างดำเนินการ (In Process)
บจ. TOKURA (THAILAND)
14/10/2021
07/10/2021
CC0584
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
14/10/2021
07/10/2021
CC0583
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. เวลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง
14/10/2021
07/10/2021
CC0582
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ทีฆทัศน์
14/10/2021
06/10/2021
CC0581
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
14/10/2021
06/10/2021
CC0580
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
หจก. ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง
14/10/2021
06/10/2021
CC0579
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
14/10/2021
06/10/2021
CC0578
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
14/10/2021
05/10/2021
CC0577
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
14/10/2021
04/10/2021
CC0576
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บจ. ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)
14/10/2021
04/10/2021
CC0575
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
14/10/2021
04/10/2021
CC0574
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
14/10/2021
04/10/2021
CC0573
Concrete
สิ้นสุดการทดสอบ (End Task)
บจ. ไทยนากาโน
14/10/2021
01/10/2021
CC0572
Concrete
รับผลทดสอบ (Complete)
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
14/10/2021
01/10/2021

   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28   หน้าถัดไป 

   
footer
Copyright 2006-2021 (C) All rights reserved.
by Department of Civil Engineering, Burapha University.